‘Güzel’ Bir Mimarlık İzlenimi

2016-08-01
Özer, Tuğba

Suggestions

“Konuşan Mekânlar” Marka Ve Mekân Yolculuğu
Yurdakul, Ertuğrul; Ekin, Gamze; Güner, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Markalar, artık fiziksel mecralarını kurgularken mekân içerisinde yer alan ürün ve servisleri tasarlamakla yetinmiyor; markanın vaadiyle insanların ihtiyaçlarını örtüştüren, markanın hika yesini etkili şekilde anlatabilen “konuşan mekanlar” yaratmak istiyor. İnsanların tek bir mekân içerisindeki farklı temas noktalarında markayı deneyimledikleri bir dönemde, markaların da mekân içerisinde kendi hikayelerini oluşturmaya ihtiyacı var. Çalıştayda, katılımcıların mekân içerisinde bulunan ürün ve servislerin...
“Mübadele Ana Anlatısının İki Savaş Arası Dönemde Biçimlenişi Üzerine Bir Değerlendirme,”
Yıldırım, Onur (null; 2017-04-27)
A Closer look to Turkish students' scientific literacy: what do pisa 2015 results tell us?
Demirci, Sinem; İlk Dağ, Özlem; Department of Statistics (2018)
PISA is one of the international large-scale surveys to assess the level of knowledge and skills of the 15-year-old students. In PISA 2015, the main theme was scientific literacy. Correspondingly, this study aims to determine factors that might affect the degree of scientific literacy of the Turkish students. Elastic net regression, which is one of the shrinkage methods was used to select a subset of variables. Then, these variables were modelled by using backward elimination technique manually in multiple ...
Turkish ethnic entrepreneurship in Germany: the case of women in beauty sector
Kavuş, Helin Kardelen; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2018)
The aim of this thesis is to examine the woman entrepreneurs with Turkish migration background in Cologne, Germany who own businesses in the beauty sector. Ethnic entrepreneurship is a phenomenon which is especially quite common among Turkish immigrants in Europe. However, studies on women ethnic entrepreneurs are relatively scarce in the literature. The main inquiry of this research is to understand how cultural and gender factors shape immigrant women’s entrepreneurial activities and create an ethnic nich...
‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu (2019-04-14)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması ile ortaya çıkardığı doku türlerinin aşamalı uyumu (tipolojik adaptasyonu) sayesinde farklı nitelikte kent alt-parçaları birbirine eklemlenerek bir araya gelirler. Bu süreç, tasarımın temel amacı olan bütünde çeşitlilik ilkesinin kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına ge...
Citation Formats
T. Özer, ‘Güzel’ Bir Mimarlık İzlenimi. 2016.