Department of Aerospace Engineering

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Publication (1392)
Thesis (631)
Project (64)
Open Course (3)

Has File(s)
No (1344)
Yes (746)

Author
Yaman, Yavuz (113)
Tuncer, İsmail Hakkı (104)
Çöker, Demirkan (102)
Şahin, Melin (101)
Tekinalp, Ozan (99)

Subject
Aerospace Engineering (60)
Mechanical Engineering (60)
Aerospace engineering. (59)
Airplanes (48)
Mechanics of Materials (48)

Date Issued
1980 - 1989 (17)
1990 - 1999 (169)
2000 - 2009 (444)
2010 - 2019 (1222)
2020 - 2022 (236)

Item Type
Conference Paper (873)
Master Thesis (567)
Journal Article (378)
Ph.D. Thesis (64)
Project (33)

Recent Submissions

Crack propagation in the Double Cantilever Beam using Peridynamic theory
Yolum, Ugur; Bozkurt, Mirac Onur; Gok, Eda; Çöker, Demirkan; Gueler, Mehmet Ali (2022-12-01)
In this study, Peridynamic (PD) theory is used to model mode-I delamination in unidirectional and multi-directional laminated composites. Experiments are conducted to determine mode-I fracture toughness in a unidirectional...
Monte-Carlo simulations based hub height optimization using FLORIS for two interacting onshore wind farms
Kutukcu, Gokay; Uzol, Oğuz (2022-11-01)
This study focuses on finding the optimum hub height (i.e., tower height) distributions for two interacting on-shore wind farms that are located on relatively complex terrain. Different optimization scenarios are studied, ...
Real-Time Attitude Independent Calibration of Spinning Spacecraft Magnetometers Using Quasi-Measurements
Cetin, Mustafa Efe; Söken, Halil Ersin; Sakai, Shin-ichiro (2022-11-01)
Magnetometers are essential sensors for attitude estimation in small spacecraft due to their robust, inexpensive, and lightweight characteristics. However, the raw measurements contain sensor errors. These errors degrade t...
İleri Enerji Sistemleri ve Çevre
Kakaç, Sadik; Sezer Uzol, Nilay (Türkiye Bilimler Akademisi, 2022-10-01)
Boşta Hareket Davranışı İçeren Kontrol Yüzeylerine Sahip Bir Uçağın Doğrusal Olmayan Aeroservoelastik Modellenmesi ve Analizi
Yurtsever, Utku; Kayran, Altan; Şahin, Melin (2022-09-18)
Çok amaçlı optimizasyon metoduyla helikopter transmisyon yağ soğutma fan çarkının tasarımı
Avşar, Gökhan; Ezertaş, Ahmet Alper; Başkan Perçin, Özge (2022-09-16)
Paralel Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Türbülanslı Akışların İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay; Çıray, Cahit; Kabakcı, İsmail (2022-09-16)
Moleküler dinamik simülasyonları sürekli ortam varsayımının uygun olmadığı akış problemleri için kullanılabilir ve bu tür akış simülasyonlarında türbülans mikro ölçekte incelenebilir. Bu çalışmada, daha önce geliştirilmiş ...
BİR ESNEK SAVAŞ UÇAĞI KANAT YÜKLERİNİN VEKİL MODELLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Zafer, Özgür; Şahin, Melin (2022-09-16)
Rüzgar tüneli sağanak akış üreteci tasarımı, deneysel ve hesaplamalı incelemesi
Yığılı, İmge; Andırın, Mert Ali; Başkan Perçin, Özge; Perçin, Mustafa (2022-09-16)
BASINÇ TAHRİKİ İLE ŞEKİL DEĞİŞTİREN HÜCRE YAPISI TASARIMI VE ANALİZİ
Köksal, Buğra; Şahin, Melin (2022-09-16)
KOMPOZİT YAPILARDA BİRBİRİNE BAĞLI GLOBAL-LOKAL SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE KATMANLAR ARASI İLERLEMELİ HASAR MODELLEMESİ
Değerliyurt, Boray; Şahin, Melin (2022-09-15)
Zıt yönlü dönen pervane konfigürasyonlu ve sınır tabaka emişli itki sistemlerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile incelenmesi
Bilyaz, İbrahim Soner; Başkan Perçin, Özge (2022-09-15)
Rüzgar Türbini Kanat Kesiti Aerodinamiğinin Optimize Edilmiş Sınır Tabaka Emme Sistemi ile İncelenmesi
Adam, Ali Ata; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-15)
Rüzgar türbinlerine eklenen aktif akış kontrol sistemleri elde edilen enerjinin farklı akış koşulları boyunca en yüksek seviyede tutulabilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada kontrol sistemleri içerisinde yer alan ...
KUVARS SARKAÇLI İVMEÖLÇER VE OKUMA DEVRESİ SİSTEM DİNAMİĞİNİN KARAKTERİZASYONU
Özmen, Hasan Baran; Şahin, Melin; Özgen, Gökhan Osman (2022-09-15)
Katı yakıtlı roket motorlarında kullanılan atılabilir lüle sistemlerinin kavramsal fazda deneysel ve sayısal olarak incelenmesi
Aysan, Mehmet Safa; Başkan Perçin, Özge (2022-09-15)
PİEZOELEKTRİK FİBERLİ KOMPOZİTLERİN ETKİN ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurt, Mustafa; Gürses, Ercan (2022-09-14)
Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip esnek kanatların doğrusal hareket boyunca akış karakteristiğinin deneysel olarak incelenmesi
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa (2022-9-14)
Bu çalışma, önce durağan durumdan sabit ivme ile hızlanan, daha sonra sabit hızla doğrusal bir hareket gerçekleştiren kanatlar etrafındaki akış alanını deneysel olarak incelemektedir. Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahi...
KATLANABİLİR FÜZE KANADININ DİRENGENLİK KISTASINA GÖRE YAPISAL ENİYİLEMESİ
Ürün, Ata; Şahin, Melin; Gürses, Ercan (2022-09-14)
Farklı yönlerde eğilme sertliğine sahip esnek kanatların doğrusal hareket boyunca akış karakteristiğinin deneysel olarak incelenmesi
Karakaş, Hasan Halil; Perçin, Mustafa (2022-09-14)
Bu çalışma, önce durağan durumdan sabit ivme ile hızlanan, daha sonra sabit hızla doğrusal bir hareketgerçekleştiren kanatlar etrafındaki akış alanını deneysel olarak incelemektedir. Farklı yönlerde eğilmesertliğine sahip ...
Investigation of Internal Web Cross- Sectional Shape Effects on Grid Fin Aerodynamics in Supersonic Flow using Computational Fluid Dynamics
Dinçer, Erdem; Sezer Uzol, Nilay (2022-09-13)
Citation Formats