Distance Education Application and Research Center (ODTÜ UZEM)

Browse
Search within this community and its collections:
Collections in this community

Filters

Entity Type
Open Course (4)
Project (4)

Has File(s)
No (8)

Author
Anonim (3)
Arifoğlu, Ali (3)
Anonymous (1)
Demir, Ayhan Sıtkı (1)

Subject
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (1)

Date Issued
2009 - 2009 (1)
2010 - 2020 (7)

Item Type
Project (4)

Recent Submissions

High-tech Entrepreneurship
Anonymous(2020)
Genel Kimya Laboratuvarı Deneyleri (Türkçe)
Anonim(2020)
E- Devlet Ölçümleme Projesi.
Arifoğlu, Ali(2014-12-31)
Proje, AB tarafından geliştirilen EGEP (e-Government Economics) çerçevesini temel alan bir e-servis ölçüm metodolojisini geliştirmeyi ve seçilen belediyelere uygulamayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bir tez çalışmas...
ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri
Anonim(2012-3-26)
E-Performans Ölçme Ve Değerlendirme
Arifoğlu, Ali(2010-12-31)
Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Analizi
Arifoğlu, Ali(2010-12-31)
Adobe Flash CS3 Yazılımı ile Öğretim Materyali Geliştirme
Anonim(2010-3-05)
Chemoenzymatic Production Of Conjugated Linoleic Acid İsomers Via Vegetable Oil
Demir, Ayhan Sıtkı(2009-12-31)
Conjugated Linoleic acid (CLA) is a term which refers to a mixture of positional and geometric isomers of linoleic acid . The natural CLA resources are mainly from meat and milk products of ruminants where c9, t11-CLA is t...
Citation Formats