Ramsey pricing in Turkish postal services

Download
2003
Özuğur, Özgür
This study aims to provide an empirical investigation of Postal Services pricing in Turkey by way of computing Ramsey prices and examining the sensitivity of Ramsey prices to changes in demand and cost parameters. In this study, the Ramsey pricing problem is stated as maximizing a welfare function subject to the Post Office attaining a certain degree of profitability. The conditions necessary for the Post Office to be able to price efficiently have implications for Ramsey pricing. We estimate demand functions and cost structure of letters and express mail using data from Turkish Postal Services. The robustness of the Ramsey rule is assessed under alternative estimates of demand and similarly, in the absence of reliable data, under alternative intervals of marginal cost. Ramsey prices for two letter categories and welfare gains of moving from the existing pricing structure to Ramsey are determined and examined. Sensitivity analysis indicates that the existing policy is not Ramsey optimal and that this is a fairly robust result.

Suggestions

Exchange Rate Pass-Through in Turkey: An Empiricial Investigation
Pekbaş, Melek Özgür; Özmen, Adalı; Department of Economics (2004)
This study investigates the degree of exchange rate pass-through to prices in different sectors for Turkish economy using Johansen Cointegration procedure. The study is based on quarterly data from 1994:1 to 2003:4. In this study it is concluded that the long-run exchange rate pass-through to overall wholesale prices for Turkey is very high and nearly complete. High pass-through degrees are also valid for different sub-sectors wholesale prices like private, public, manufacturing industry and energy. Moreove...
Probabilistic day-ahead system marginal price forecasting with ANN for the Turkish electricity market
OZGUNER, Erdem; TOR, Osman Bulent; Güven, Ali Nezih (2017-01-01)
This study presents a system day-ahead hourly market clearing price forecasting tool for the day-ahead (DA) market and a system DA hourly marginal price forecasting tool for the real-time market of the Turkish electric market (TEM). These forecasting tools are developed based on artificial neural networks (ANNs). A series of historical price data of the TEM are utilized to model and optimize the ANN structure and to develop the ANN-based price forecasting tool. The methodology used to select the optimum ANN...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Türkiye’de hanehalklarının gelir, tüketim ve tasarruf davranışlarının yatay kesitlerle bir analizi
Cilasun, Seyit Mümin; Kırdar, Murat Güray (Iktisat Isletme ve Finans Dergisi, 2009-7-1)
A cross-sectional analysis of income, consumption and saving behavior of Turkish household This paper investigates the age profiles of income, consumption and saving of Turkish households, compares them to the profiles reported for various developing and developed countries, and evaluates the results within a life-cycle theory framework. These life-cycle profiles are constructed for separate income quartiles and education groups as well as for the whole population. It is crucial to understand the consumptio...
Türkiye Faunası Veritabanı
Kence, Aykut; Meriç, Nurettin; Yıldırım, Erol; Kefelioğlu, Haluk; Kasparek, Max; Kurtonur, Cengiz; Özkan, Beytullah; Ergen, Zeki; Tezcan, Sedar; Önder, Feyzi; Bilgin, Cemal Can; Kocataş, Ahmet; Kuru, Mustafa; Mater, Savaş; Güren, Dinçer; Kılıç, Yavuz; Albayrak, İrfan; Aktaç, Nihat; Bayram, Abdullah; Kaya, Murat; Karsavuran, Yusuf; Baran, İbrahim; Özbek, Hikmet; Özkan, Muhlis(2000)
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt...
Citation Formats
Ö. Özuğur, “Ramsey pricing in Turkish postal services,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2003.