Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

2017-12-31
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampus ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Önceki yıllarda yapılmış olan kütüphane ve pilot olarak seçilen 19. yurt projelerinin devamı olarak, 2017 yılında fakülte bazında çalışmanın yapılması öngörülmektedir. Bu seri tamamlanarak destek olabilecek bir yayınevi ile anlaşarak Türkiye’de ilk olarak ‘Kütüphane-Yurt-Fakülte ve Hazırlık’ şeklinde kitap/kitapçık haline getirilmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan and E. Hasgül, “Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62096.