Ferdan Ergut

E-mail
ferdan@metu.edu.tr
Department
Department of History
Scopus Author ID
Tarihin Hakikatleri
Ergut, Ferdan (İletişim Yayınevi, 2021-06-01)
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, bö...
Heroin, Organized Crime, and the Making of Modern Turkey
Ergut, Ferdan (2015-08-01)
Institutionalization of History in the Ottoman Empire
Ergut, Ferdan (Informa UK Limited, 2015-04-03)
This article examines the process within which history was institutionalized in the Ottoman Empire. Institutional space for history had begun to be constructed within the context of interstate rivalry during the mid-ninete...
Tarihçiliğin Profesyonelleşme Süreci Olarak II. Meşrutiyet
Ergut, Ferdan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010-01-01)
Turkey
Ergut, Ferdan (Palgrave Macmillan, 2010-01-01)
II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010-01-01)
Surveillance and the Transformation of Public Sphere in the Ottoman Empire
Ergut, Ferdan (2007-12-01)
Surveillance and the transformation of public sphere in the Ottoman Empire
Ergut, Ferdan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
This article aims to historicize the transformation of the public sphere in the late Ottoman Empire as an unintended consequence of the surveillance practices of the state. This transformation is explained with reference t...
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tar...
Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık
Ergut, Ferdan (Dipnot Yayınları, 2007-01-01)
Citation Formats