Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık

2007-01-01

Suggestions

Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler
Yalvaç, Faruk (Nika, 2018-07-01)
Bu kitap Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Klasik tarihsel sosyolojiden başlayarak günümüz tartışmalarını kapsamaktadır. Kitap özellikle Weberci ve Marksist tarihsel sosyolojiye odaklanmıştır. Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm belli bir tarihses sosyoloji düşünürünün görüşlerini özetlemektedir. Kitap Karl Marx, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Theda Skocpol, Charles Tilly, Ulrich Beck, Anthony Giddens, Michael Mann, Norbert Elias, Robert C. Cox; S...
The Comprehension of Place Awareness in a Historical Context: Metaphors in Architectural Design Education
Özkan Yazgan, Esra; Akalın, Aysu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This study examines cognitive operations in the design studio - the main component of architectural education - and reviews these operations with regard to a design problem. It also develops an argument for performing an analysis of place awareness in historic context while considering the characteristics of the place where the project will be located and accepting that these characteristics affect the architectural design process. Accordingly, the processes experienced by second-year architecture students ...
Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema ol...
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel al...
Tarihselciliğin kısa tarihi evrenselcilik tikellik ve eytişim
Sargın, Güven Arif (2005-04-01)
Citation Formats
F. Ergut, “Tarihsel Bilginin Özgüllükleri Zaman ve Patikaya Bağımlılık,” Praksis, pp. 159–173, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85838.