Selin Mısır

E-mail
mselin@metu.edu.tr
Department
Bireysel psikoloji (Adler yaklaşımı) temelli internet bağımlılığı önleme çalışmaları: Okullarda sosyal ilgi uygulamalarının önemi
Mısır, Selin; Sümer, Zeynep (2021-12-01)
Bireysel Psikoloji (Adler yaklaşımı), günümüzde yaygın olan sorunların tedavisi için kullanılan bir psikolojik danışmanlık yaklaşımı olmasının yanı sıra, ebeveynlik, eğitim ve toplum ruh sağlığının gelişimiyle ilgili bütün...
Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mısır, Selin; Çapa Aydın, Yeşim (2021-12-01)
Bu çalışmada, bireylerin yüz yüze iletişim ve çevrimiçi iletişimde farklı hissetmesi ve davranması ile ilişkili olan çevrimiçi iletişimde disinhibisyon düzeyinin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması gerçekleştirme...
The relationship between perceived interpersonal competence and self-disclosure in an online context: The moderating role of shyness
Mısır, Selin; Demir, Ayhan Gürbüz (Wiley, 2020-08-01)
© 2019 International Union of Psychological ScienceThe purpose of this study is to examine the reported level of self-disclosure in online communication and understand the relationship between perceived interpersonal compe...
Çevrimiçi iletişimde disinhibisyon etkisi: pilot çalışmanın psikometrik bulguları
Mısır, Selin; Çapa Aydın, Yeşim (2018-11-14)
Çevrimiçi Disinhibisyon etkisi, yüz yüze iletişimde söz konusu olan sosyal kısıtlamaların çevrimiçi ortamlarda serbest kalması anlamına gelmektedir. Son yıllarda birçok araştırma, bireylerin çevrimiçi ortamlarda ve yüz-yüz...
More Tweets More Wellbeing? A One Week Micro-Blogging Intervention Study
Mısır, Selin; Mercan, Mert Nedim (2018-6-27)
Unraveling the relationship between religion and life satisfaction: A cross-cultural study
Mısır, Selin; Durhan, Salih (2016-06-29)
Benlik kurguları ve mutluluk: deneysel bir hazırlama çalışması
Koydemir , Selda; Mısır, Selin (Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2015-11-01)
Bireysel farklılıkları açıklamada kullanılan kavramlardan benlik kurguları durumsal olarak uyandırılabilmekte ve belirli bir benlik kurgusu baskın hale getirilebilmektedir. Bu çalışma da bağımsız benlik kurgusu ve karşıl...
Belirsizliğe tahammülsüzlük ve fonksiyonel olmayan tutumların depresyon ve anksiyete arasındaki ayırt edici rolü
Mısır, Selin; Doğan, Hande; Altan Atalay, Ayşe (2014-04-10)
Bağımsız benlik ve duyguları ifade mutluluğu teşvik ediyor.
Koydemir, Selda; Mısır, Selin (2013-09-09)
Happy and satisfied: Basic psychological needs, the Big Five and well-being
Koydemir, Selda; Schütz, Astrid; Mısır, Selin (2013-07-09)
Citation Formats