Nazif Kutay Erden

E-mail
nkerden@metu.edu.tr
Department
Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim
Erden, Nazif Kutay (2020-11-13)
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile ...
Televizyondaki Türk Dizilerinde Kullanılan Dilin Günlük Türkçeye Yansımaları
Erden, Nazif Kutay (2020-10-23)
İletişim Sorunlarının Saldırganlığa Dil Ekseninde Yansımaları
Erden, Nazif Kutay (2020-10-23)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi
Erden, Nazif Kutay (2020-07-22)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışı...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İmajının Üniversite Tercihi Yapan Öğrenciler Üzerinde Etkisi
Erden, Nazif Kutay (null; 2020-07-22)
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni o...
Üniversitelerin Havacılık İle İlgili Bölümlerinde PUKÖ Döngüsündeki Sorunlar
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (2020-02-28)
Türkçenin Anadili ve Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gazete ve Televizyon Reklamlarından Yararlanma.
Takıl, Nazife Burcu; Erden, Nazif Kutay; Erden, Kübra (2019-11-29)
Sosyal Medyanın Siyasi Seçimlere Etkisi Üzerine Bir Çalışma.
Erden, Nazif Kutay; Takıl, Nazife Burcu (2019-04-28)
İletişim Kanallarını Kullanarak, Üniversitelerde Yeşil Yönetim Sürecinin Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme.
Erden, Nazif Kutay; Koçak, Rahime Dilek (2019-04-28)
Citation Formats