Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi

2020-07-22
ERDEN, NAZİF KUTAY
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışını değiştirmiştir. Bu süre zarfında evlerinde kalmaya mahkûm olan büyük bir kesim ve hatta çalışmak zorunda olan kesimin davranışları kısıtlanmış, insanlar sosyal medya üzerinden görüşmeye, haberleşmeye devam etmişlerdir. Bu süreçte insanların nasıl iletişim kurdukları, sosyal medya alışkanlıklarını aynı şekilde mi devam ettirdikleri yoksa alışkanlıklarında farklılıkların olup olmadığı, sosyal medya kullanmayan insanların sosyal medyayı kullanmaya başlayıp başlamadı konusundaki merak araştırmaya yön vermiştir. Giriş; Yedi Tepe Hastanesi’nin internet sitesindeki tanımı baz alırsak, “Yeni bir hastalığın tüm dünyayı bir salgınla etkilemesi Pandemi olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre pandemi olabilmesi için gerekli kriterler; toplumda daha önce görülmemiş bir hastalığın ortaya çıkması, hastalığın etkeni olan patojenin insanlara bulaşarak tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık etkeni patojenin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması yani bulaşıcı olmasıdır ”. 11 Mart 2019 Tarihi itibari ile Dünya Sağlık Örgütü, Covit19 virüsünü Pandemi olarak sınıflandırmış ve maalesef virüs birçok ülkede bir çok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu süreç içerisinde birçok insan evlerinde kalmış ve sosyalleşme, zaman geçirme ve iletişim için çeşitli sosyal medya mecralarını kullanmaya başlamışlardır. Araştırmada sosyal medya; whatsup, facebook, twitter ve instagram olarak sınırlandırılmıştır. Konu ile ilgili 3 adet uzman ile görüşülerek hazırlanan görüşme formları 100 kişiye ulaştırılmıştır. Sonuç; Formlar SPSS 23 ile değerlendirildiğinde ise gerek sosyal medya kullanım süresinin gerekse sosyal medya kullanımının % 47 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bu artışın temel sebebinin insanların sosyal varlıklar olması neticesinde iletişime ihtiyaç duymaları, olan ve biten çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri ve bir çok insan için alışık olunmayan bir evde kalma sürecine uyum sağlamaya çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.
Citation Formats
N. K. ERDEN, “Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi,” Bolu, Türkiye, 2020, p. 114, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71307.