Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi

2020-07-22
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışını değiştirmiştir. Bu süre zarfında evlerinde kalmaya mahkûm olan büyük bir kesim ve hatta çalışmak zorunda olan kesimin davranışları kısıtlanmış, insanlar sosyal medya üzerinden görüşmeye, haberleşmeye devam etmişlerdir. Bu süreçte insanların nasıl iletişim kurdukları, sosyal medya alışkanlıklarını aynı şekilde mi devam ettirdikleri yoksa alışkanlıklarında farklılıkların olup olmadığı, sosyal medya kullanmayan insanların sosyal medyayı kullanmaya başlayıp başlamadı konusundaki merak araştırmaya yön vermiştir. Giriş; Yedi Tepe Hastanesi’nin internet sitesindeki tanımı baz alırsak, “Yeni bir hastalığın tüm dünyayı bir salgınla etkilemesi Pandemi olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre pandemi olabilmesi için gerekli kriterler; toplumda daha önce görülmemiş bir hastalığın ortaya çıkması, hastalığın etkeni olan patojenin insanlara bulaşarak tehlikeli bir hastalığa yol açması ve hastalık etkeni patojenin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması yani bulaşıcı olmasıdır ”. 11 Mart 2019 Tarihi itibari ile Dünya Sağlık Örgütü, Covit19 virüsünü Pandemi olarak sınıflandırmış ve maalesef virüs birçok ülkede bir çok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bu süreç içerisinde birçok insan evlerinde kalmış ve sosyalleşme, zaman geçirme ve iletişim için çeşitli sosyal medya mecralarını kullanmaya başlamışlardır. Araştırmada sosyal medya; whatsup, facebook, twitter ve instagram olarak sınırlandırılmıştır. Konu ile ilgili 3 adet uzman ile görüşülerek hazırlanan görüşme formları 100 kişiye ulaştırılmıştır. Sonuç; Formlar SPSS 23 ile değerlendirildiğinde ise gerek sosyal medya kullanım süresinin gerekse sosyal medya kullanımının % 47 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bu artışın temel sebebinin insanların sosyal varlıklar olması neticesinde iletişime ihtiyaç duymaları, olan ve biten çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri ve bir çok insan için alışık olunmayan bir evde kalma sürecine uyum sağlamaya çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.
Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi (2020)

Suggestions

COVID 19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi
BARAN, ASLIHAN; Sadık, Olgun (2021-08-01)
Bu çalışma, acil uzaktan öğretimde sınıf öğretmenlerinin COVID-19 salgını sürecindeki tecrübelerinin ve görüşlerinin incelemesini kapsamaktadır. Araştırma, zincir okullardan birine ait bir kampüste, 10 sınıf öğretmeninden veriler toplanarak gerçekleşmiştir. Araştırma nitel araştırma türünün fenomenoloji deseni ile desenlenmiştir. Veri toplama 3 aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluklarını ölçmek amaçlı katılımcılarla bir çevrim içi konferans aracı kullanılarak yarı yapılan...
The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals
Yalman, Fuat; Sancar, Tekin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
The main purpose of this study was to determine the effect of the level of fear experienced during the COVID-19 epidemic on risk aversion and work interaction avoidance behaviors. Healthcare workers have always been the group with the highest risk of contracting virus, as they put their lives at risk in all pandemics to fight epidemics on the front lines. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The universe of the research consisted of all healthcare professionals of two differ...
Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
CART (Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript) yeme ve ödül mekanizmalarinda, ilaç bagimliligi, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan önemli nörohormon/modülatörlerden biridir. Ayrica, nöronlarin koruyucu etkileri öne sürülerek nöronlarda baskalasmayi saglama özellikleri de gösterilmistir. CART peptidleri beyinde, hipofizde, adrenal bezlerde, pankreasta ve bagirsakta yüksek miktarlarda sentezlenmektedir. Bu önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olmasina ragmen CART re...
Yeni Kolinestaraz Aktivatörlerinin Sentezleri
Demir, Ayhan Sıtkı(2010-12-31)
Yeni yapida oksimlerin dizaynı, sentezleri ve kolinesteraz inhibitörü özelliklerinin incelenmesi. Oksim sentezleri için degişik substitue aromatik yapılar seçilecek ve hidroksilamin hidroklorür ile reaksiyonu sonucu oksimler sentezlenecetir. Daha sonra saflaştırılacak ve NMR teknikleri ile tanımlanacaktır.
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Citation Formats
N. K. Erden, “Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi,” Bolu, Türkiye, 2020, p. 114, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71307.