Career Planning Application and Research Center (ODTÜKPM), Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (4)

Has File(s)
No (4)

Author
Bıyık, Yunus (4)
Aydoğan, Enver (1)
Aydıntan, Belgin (1)
Ekmekçioğlu, Emre Burak (1)
Erden, Pelin (1)

Subject
Etik Liderlik (1)
İş Performansı (1)
İş Tatmini (1)
İşe Bağlılık (1)
Takım içi güven (1)

Date Issued
2016 - 2017 (4)

Recent Submissions

İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (2017-12-24)
Bu çalışmanın amacı banka çalışanları örnekleminde işe bağlılığın yaşam doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 personel katıl...
Örgütsel etik ve güvenin takım performansına etkisi: otomotiv sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma
Sökmen, Alev; Sökmen, Alptekin; Bıyık, Yunus (null; 2017-09-15)
Çalışan davranışları örgüt içinde hâkim olan etik anlayış ve çalışanlar arasındaki güven ilişkisi gibi birçok örgütsel faktörden etkilenebilmektedir. Örgütlerin etik kurallar çerçevesinde yönetilmesi ve örgüt içinde karşıl...
The Relationship between Workaholism and Work-Family Conflict among Assistant Experts in Public Institutions
Aydıntan, Belgin; Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus (2017-04-24)
Individuals' compulsive overworking behavior and desire for working excessively can affect their family or private life negatively and it can lead to work-family conflict which is substantial for employees and organization...
Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi
Bıyık, Yunus; Şimşek, Tuğçe; Erden, Pelin (2016-03-19)
Örgütlerde etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminini nasıl ve hangi yönde etkilediğinin belirlenmesi ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında etik liderliği...
Citation Formats