İleri Diferansiyel Denklemler

2009
Mikyoung Hur, Vera
Zafer, Ağacık
Bu ders teoriye daha fazla ağırlık vererek 18.03 (Diferansiyel Denklemler) dersinin aynı konularını kapsamaktadır. Ek olarak, diferansiyel denklemlerin varlık ve teklik teoremleri gibi matematiksel yönlerini ele alır. Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde (http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.
Citation Formats
V. Mikyoung Hur and A. Zafer, “İleri Diferansiyel Denklemler,” 00, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=123.