İleri Seviye İngilizce Konuşucularının Biçimbilimsel İşlemleme Stratejilerinin İncelenmesi

2017-12-31
Kırkıcı, Bilal
Demir, Orhan
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında ileri seviyedeki ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alınacaktır. Davranışsal ve sinirdilbilimsel yöntemler aynıyapıların incelenmesi sürecinde kullanılacaktır. Son olarak, ikinci dilde biçimbilimselişlemlemede anadildekine benzer bir görev-etkisinin olup olmadığı sorgulanacaktır.
Citation Formats
B. Kırkıcı and O. Demir, “İleri Seviye İngilizce Konuşucularının Biçimbilimsel İşlemleme Stratejilerinin İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61582.