Türkiye Okul Öncesi Eğitim Progrmının STEM Eğitimi Bakımından İncelenmesi: Bir Döküman Analizi

2017-12-01

Suggestions

Türkiye'de Zorunlu Eğitimin Eğitim Çıktıları, Evlenme Yaşı ve Doğurganlık Üzerindeki Etkisi
Kırdar, G. Murat; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Koç, İsmet(2009)
Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması
Savaş, Perihan(2018-12-31)
Bu çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın odak noktaları şu şekilde sıralanabilir: (1) hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, (2) ihtiyaç analizine dayalı olarak çevrimiçi hizmet içi eğitim program...
Türkiye Endüstriyel Tasarım Yazını Üzerine Bir İnceleme: 1971 – 2009 Arası Akademik Çalışmaların Analizi
Cizrelioğlu Karaer, Fatma; Er, Alpay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye'de Akademik Araştırma Ağ Yapıları Ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Erdil, Erkan(2009-12-31)
Birçok ülkede üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere akdemik araştırmacılar arsındaki işbirlikleir de nispeten daha az incelenmiştir. Akademik çalışmalar ve akademisyenler arasındaki karşılıklı işbirliğinin etkinliği de esasen ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde üniversiteler arasında işbirliği ve üniversitelerdeki akdemisyenler arasındaki işbirlikleri ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi akademisyenlerin kendi a...
Citation Formats
H. Ö. Demircan, M. Çetin, and E. Şenyurt, “Türkiye Okul Öncesi Eğitim Progrmının STEM Eğitimi Bakımından İncelenmesi: Bir Döküman Analizi,” Journal of Turkish Science Education, pp. 16–34, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/38821.