Hide/Show Apps

FASST: A high performance scalable rule table hardware architecture for software defined networks-FASST: Yazılım Tanımlı Bilgisayar Agları içinYüksek Ba¸sarımlı, Ölçeklenebilir bir Kural TablosuDonanım Mimarisi