Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi

2016-12-31
Bu çalışmanın amacı bilişsel kontrol üzerinde etkisi olan bireysel ve durumsal değişkenlerin belirlenmesidir. Bilişsel kontrolün altında yatan faktörlerin araştırılması ve belirlenmesi, bilişsel kontrolü olumsuz olarak etkileyen durumsal faktörlerin ortadan kaldırılması ve bireysel faktörlerin kontrol edilebilmesi açısından önemlidir. Özellikle de trafik, ağır makine kullanımı gibi durumlarda bu etkenlerin önceden belirlenmesi kritik önem taşımaktadır.
Citation Formats
M. Mısırlısoy, “Bilişsel Kontrolü Etkileyen Bireysel ve Durumsal Farklılıkların İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58737.