Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi

2017-10-20
In this study, it is aimed to improve the performance of an existing deep excavation design of a light rail system storage facility subjected to static and dynamic loading. In this context, considering the variation of soil properties along the storage site, 6 critical cross-sections were chosen and idealized soil profiles and geotechnical design input parameters were developed. The results of 2-D finite element analyses showed that forces on diaphragm walls and box sections exceed the capacity limits consistent with the measured very low SPT-N field values of 1 blow/30 cm. Additionally, due to high ground water table, seepage-induced problems were anticipated. Base heave problems were also observed to be likely. In order to improve the performance of the system, rigid columns are planned to be constructed behind diaphragm walls. Additionally a plug under the buried box section that reduces possible artesian pressures on the excavation base, which also increases safety against seepage and uplift problems and reduces the forces on the foundation of the box section, is designed. To eliminate buckling of the strut elements, it was decided to reduce the the strut lengths by using king-post columns and permanent diaphragm walls middle of each section. Finally the performance of the overall improved system was analyzed under static and dynamic loading conditions
3. Uluslararası Zemin-Yapı Etkileşimi Sempozyumu, (October 2017)

Suggestions

Vaka Analizi: Bir Metro İstasyonu Viyadük Geçiş Projesinin Sismik Zemin - Kazikli Radye Temel Etkileşimi Değerlendirmesi
Çetin, Kemal Önder; Ilgaç, Makbule; Can, Gizem (null; 2017-10-13)
Bu çalışma bir metro viyadük projesi için tasarlanan viyadük ayaklarının, kazıklı radye temel sisteminin deprem yükleri altında temel zemini ile etkileşiminin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bildiri kapsamında öncelikle mevcut jeoteknik ve jeofizik verilerin özeti ile analizlere esas idealize zemin profili sunulacaktır. Müteakiben, sayısal modelleme çalışmasının detayları ve sonuçları sıralanacaktır. Sayısal modellemede üst yapı ile temel sistemini ayrıştırılmış analizleri sonrası sonuçların bütünleştirilmes...
Finite element analysis and tests of composite beams with fiber bragg grating sensors under torsional load for structural health monitoring applications
Karataş, Cansu; Yaman, Yavuz; Department of Aerospace Engineering (2017)
In this thesis, feasibility of Fiber Bragg Grating sensors for Structural Health Monitoring applications of composite structures is studied. The method and essentials for the manufacturing process of composite beams with embedded Fiber Bragg Grating sensors are presented. Composite beams instrumented with surface bonded and embedded Fiber Bragg Grating sensors are tested under static torsional load. In addition, Finite Element Analyses of composite beams under torsional load is conducted using the commercia...
Numerical simulations of reinforced concrete frames tested using pseudo-dynamic method
Mutlu, Mehmet Başar; Binici, Barış; Department of Civil Engineering (2012)
Considering the deficiencies frequently observed in the existing reinforced concrete buildings, detailed assessment and rehabilitation must be conducted to avoid significant life and value loss in seismic zones. In this sense, performance based evaluation methods suggested in the regulations and codes must be examined and revised through experimental and analytical research to provide safe and economical rehabilitation solutions. In this study, seismic behavior of three reinforced concrete frames built and ...
Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi: Vaka ve süpervizyon çalışması
Yalçın, Çağdaş; Ünal, Beyza; Ülbe, Selva (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-6-1)
Bu çalışma narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bir hastanın psikopatolojisinin hastanın kullandığı savunmaların ve hastanın nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesini, psikoterapi sürecini, karşı-aktarım ve karşıaktarımın psikoterapi sürecine etkisini ve süpervizyon sürecinin değerlendirilmesini içermektedir. Her bir bölümü aynı süpervizyon grubu içerisindeki farklı kişiler tarafından yazılmış olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Patolojik narsisizmi ve narsisistik savunmaları teorik açıdan ...
Development of an applied element based tool for prediction of collapse behavior of concrete dam monoliths
Hassan Zada , Hamidullah; Arıcı, Yalın; Department of Civil Engineering (2020-9-24)
In this study, conducted with the support of TUBITAK under the grant 116M524, a software framework with a web-based graphical user interface is developed for the investigation of the seismic behavior of concrete gravity dams. Using a modified discrete element technique, one of the primary goals of the developed tool is to simulate extensive cracking on concrete dam monoliths followed by sliding, rocking and loss of stability. The graphical user interface for using this engine is prepared in HTML, Java...
Citation Formats
K. Ö. Çetin, G. Can, and M. Ilgaç, “Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi,” Izmir, Turkey, 2017, p. 411, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77965.