Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi

Download
2009
Kayalıgil, Sinan
Köksal, Gülser
Testik, Caner Murat
Batmaz, İnci
Karasözen, Bülent
Weber, Wilhelm Gerhard
Bakır, Berna
Güntürkün, Fatma
Özdemirel, Nur Evin
İpekçi, Arif İlker
Öztürk, Başak
Yerlikaya, Fatma
Bu projede amaç, sanayi kuruluşlarında ürün ve süreçlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik veri madenciliği (VM) yaklaşımlarını belirlemek ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmektir. Projede imalat sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerinin kalitesini iyileştirme ile ilgili kalitenin tanımlanması, tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve parametrelerinin optimizasyonu problemleri ele alınmıştır. Bu problemlerin çözümü için veri hazırlama ve önişlemenin yanısıra kümeleme, tahmin etme, sınıflandırma, birliktelik analizi ve optimizasyon VM işlevlerinin gerekli olabileceği belirlenmiştir. Bu kapsam dahilinde geniş bir literatür taraması yapılmış ve değişik imalat sektörlerinde etkinlik gösteren altı kuruluş ziyaret edilmiştir. Bunlardan üçünün sağladığı veriler üzerinde uygun VM metotları uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda belli VM işlevleri için kalite iyileştirme amaçlarına en uygun VM metotları belirlenmiş ve uygulayıcılara önerilmiştir. Projenin yöntem geliştirme kısmında ise uygulama aşamasında karşılaşılan bazı problemlerin giderilmesi ve mevcut yöntemlerin kullanım kolaylığı ve/veya etkililiğinin artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, kalite verilerinin yeniden örneklenmesi için bir yöntem; parametrik olmayan alternatif bir regresyon yaklaşımı (CMARS); ikili sınıflandırmada kullanımı kolay olan Mahalanobis Taguchi Sistemi metodunun çok sınıf ve ayrıca parametre optimizasyonu için uyarlamalar; bulanık sınıflandırmada kalite verilerine uygun alternatif yaklaşımlar (bulanık regresyona dayalı modeller) ve parametrik olmayan bulanık tahmin etme ve sınıflandırma fonksiyonları; parametre optimizasyonunda çekicilik fonksiyonlarının optimizasyonu için alternatif yaklaşımlar ve birliktelik kurallarının seçimi için bir yöntem geliştirilmiştir. Bu sonuçların ve metotların kalite iyileştirme alanında uygulayıcıların çalışmalarına yön vermesi ve bunların kullanım kolaylığı ile etkililiğini artırması beklenmektedir.

Suggestions

A Qualitative model of the critical success factors for the effectiveness of information systems outsourcing
Uçar, Erkan; Bilgen, Semih; Yöndem, Meltem Turhan; Department of Information Systems (2012)
The objective of this research is to construct a model of the critical success factors for the effectiveness of Information Systems (IS) outsourcing. “Lack of in-house expertise” and “cost effectiveness” are the widely accepted major factors of motivation for IS outsourcing. Although various decision models and analytical frameworks have been proposed before, the literature is not abundant on a complete qualitative model. In contrast with the decision models which are executed before an outsourcing engageme...
The Impact of networking characteristics on entrepreneurial marketing: the case of technology-based firms in Ankara
Durukan, Başak; Akçomak, İbrahim Semih; Department of Science and Technology Policy Studies (2019)
The main objective of this thesis is to investigate how network characteristics of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) affect their entrepreneurial marketing practices by using a quantitative research approach. The dimensions of network characteristics and entrepreneurial marketing are defined according to the literature, the scales are adapted, and data is collected using a questionnaire. One hundred and forty-five surveys have been conducted on SMEs located at Technology Development Zones (TDZs) in ...
City logistics system design under cost uncertainty
Kunter, Utku Can; İyigün, Cem; Süral, Haldun; Department of Industrial Engineering (2015)
City Logistics (CL) is a quickly developing area of research aiming to develop the methods for designing efficient and effective freight distribution networks. We make an extensive review on CL as well as studies related to CL in order to describe the position of CL in the literature. Based on this review, the location and allocation decisions in a CL system under transportation cost uncertainty is analyzed from a strategic point of view. We use Value of Information analysis to compare different formulation...
Alt Düzey Tasarım için Referans Modeli
Özdoğru Kandırmaz, Ebru; Tiryaki, Ufuk; Doğru, Ali Hikmet (null; 2018-10-30)
Bu çalışmada ayrıntı düzeylerinde tasarım çalışmalarını daha etkin hale getirmek için bir referans modeli sunulmaktadır. Gerçek endüstri problemlerinden yola çıkarak planlanan ve metodolojik adımlarla desteklenen bu model, bir saha vakası kullanılarak anlatılmıştır. Çalışma, istemlerde kalite öznitelik gereksinimlerinin karşılanmasında alt düzey tasarımın üst düzey mimari tasarım kadar önemli bir etkinlik olduğunu göstermektedir. Saha vakası olarak eski bir bankacılık sisteminin yeniden yapılandırma süreci ...
Analysis of local sectoral policies via system dynamics approach: the case of Alanya tourism sector
Dumbar, Burcu; Sayın, Erol; Department of Industrial Engineering (2009)
The purpose of this work is indicating System Dynamics Approach to be an appropriate tool for analysis of policies suggested for local sectors. Local sectors are very important for stability of the country’s economy as well as welfare of the local community. Therefore, feasible and effective policies should be created and implemented in order to contribute to the local sectoral development. But before any policy implementation, policy analysis is required on to evaluate whether effectiveness and feasibility...
Citation Formats
S. Kayalıgil et al., “Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RZMk5qWT0.