Hide/Show Apps

Toplumların genetik yapılarının araştırılması I. İnsan toplumlarının genetik yapısının araştırılması II. Alabalık (Salmo trutta L.) toplumlarının genetik yapısının araştırılması

Download
1996
Togan, İnci Zehra
Erduran, Ayşe
Yalın, Erdinç Ali
Yılmaz, Aslıhan
Fidan, Z. Ayşe
Bökesoy, Işık
Asal, Sevinç
Kocabaş, Şerife
Erkakan, Füsun
Projenin birinci kısmında insan toplumlarının genetik yapısı, Türkiye'den 15 coğrafi bölgeden elde edilen kan örnekleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu örneklerden ADA, AK I, ACP, ESD, GLO I, GPT, HP, PGD, PGI, PGM sistemleri ile kan gruplarından ABO, CDE, MNS, Dufiy ve Keli lokuslarımn alel sıklıkları belirlenmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlar şöyledir: ADA/1: 0.9187; AK 1/1:0.9533; ACP/B: 0.5336, ACP/A: 0.4553; ESD/1: 0.6589; GLO 1/2: 0.6142; GPT/2: 0.7214; HP/1: 0.3663; PGD/A: 0.9778; PGI/1: 0.9160; PGM/1: 0.5800; ABO/A: 0.2972, ABO/O: 0.5738; cde:0.1991, cDe:0.0907, Cde:0.1197, cdE: 0.0118, CDe:0.2789, cDE: 0.2240, CDE: 0.0758; M: 0.5252, N: 0.4748, S: 0.5067, s: 0.4933, MS: 0.2445, Ms: .0.2807, NS: 0.2001, Ns: 0.2747; Fya: 0.6555, Fyb:0.2376, Fy°:0.1069; Keli K: 0.0296. Daha sonra, elde edilen veriler kullanılarak, bu sıklık değerlerinin beklenen Hardy-Weinberg (H.W.) dengesinde olup olmadığı uyumda iyilik analizi ile araştırılmıştır. Çalışılan sistemler içinde ESD, GLO I ve CDE (p>0.01) sistemleri bu beklenen dengeden sapma göstermişlerdir. Elde edilen sonuçlar- diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Alel sıklıkları değerlerinin bölgeler arasındaki dağılım şeklide incelenmiştir. Bu arada Van'dan alınan bir örnekte, ESD sisteminin analizi sırasında daha önce rastlanmamış bir elektromorf gözlenmiştir. En son olarak, incelenen sistemler arasında ikili ilişkilerin varlığı da analiz edilmiştir. Bunun sonucunda ESD ve PGM l ile ESD ve ABO sistemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı (0.05<p<0.01) ikili ilişkiler olduğu saptanmıştır.