Kendini örgütleyen bulanık fraktal kanı ağı mimarisinin geliştirilmesi ve çok duyuculu devinimli akıllı denetimde uygulanması

Download
2000
Erkmen, M. Aydan
Gülmen, Mevlüt
Eğri, Rasim
Gürkan, Evren
Uçar, Ekin
Erkmen, İsmet
Topallı, İhsan
Projedeki amacımız yapılaşmamış, olabilirlik (possibilistic) özelliği taşıyan belirsiz ortamlarda iş görecek, genelde çok boyutlu olan ve doğrusal olmayan sistemler için, özelde de robotlar için, çok duyuculu devinimli dağıtık sistem mimarisi yaratmaktır. Proje Kapsamımız, aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 1. Olabilirlik yapısına uygun bilgi ve belirsizlik modelinin oluşturulması; Biz bu projemizde geleneksel bulanık küme modelinin yanı sıra bulanık denetim hücreleri, bulanık fraktal kanı fonksiyonları modellerini gerçekleştirip uyguladık. 2. Sözü edilen modelleri kullanacak olan denetim süreçlerinin oluşturulması; 3. Belirsizlik içeren duyucularda elde edilen ve denetim için girdi oluşturacak imge işleme yöntemlerinin geliştirilmesi; 4. Dağıtık Denetim ve İrdeleme Ağı yapısının oluşturulmasına temel olan süreç düğümleri arasındaki haberleşme/akı modelinin geliştirilmesi.
Citation Formats
M. A. Erkmen et al., “Kendini örgütleyen bulanık fraktal kanı ağı mimarisinin geliştirilmesi ve çok duyuculu devinimli akıllı denetimde uygulanması,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/Tmprek13PT0.