Hide/Show Apps

Gerçek Zamanlı Otomatik Göl İzleme Sistemi ile Göl Metabolizması ve Fitoplankton Biyokütlesinin Uç Olaylar ve Çevresel Değişkenlere Göre Değişiminin Araştırılması

2018
Beklioğlu, Meryem
Karakaya, Nusret
Evrendilek, Fatih
Ocak 2015 - Ocak 2018 dönemini kapsayan üç yıllık 4 is paketinden (IP) olusan TUBITAKprojesinin 1. IP si olan Eymir Gölü?nde yüksek frekanslı otomatik izleme istasyonun (YFOII)kurulması 2015 Haziran ayı itibari ile gerçeklestirilmistir. IP2 kapsamında planlanan çevrimiçiveri transferi ise ODTÜ, Limnoloji Laboratuvarında tahsis edilen bilgisayara uygun yazılımlararacılıgı ile aktarılmıstır. IP3, YFOII?den alınan verilerin kontrolü ve takibi, manuel su kaliteörneklemesi, YFOII verileri ile metabolizma hesabı, bu verilerin birincil üretim ve uç olaylarlailiskilendirilmesini kapsamaktadır. IP3 paketinden elde edilen sonuçlar ile Eymir Gölü?nünötrofik bir göl olmasına ragmen yılın çogu zamanı heterotrofik (Net Ekosistem Üretimi (NEP)0'dan küçük) özellikte oldugu yani atmosfere karbon salınımı yaptıgı tespit edilmistir.Fitoplankton asırı artıslarına ise genellikle Agustos ve Eylül aylarında su girisinin olmadıgı gölsuyunun durgun, hava sıcaklıgının yüksek oldugu dönemlerde rastlanılmıstır. Bu dönemlerdegöl metabolizmasının ototrofik (NEP 0'dan büyük) oldugu yani ekosistemin karbon tuttugutespit edilmistir. Bu durumun uzun yıllarca yürütülen restorasyon amaçlı evsel atıksuuzaklastırılması ve biyomanipulasyonun olumlu etkisi oldugu düsünülmektedir. Bunların yanısıra Eymir Gölü ani meteorolojik ve çevresel degisimlerden hızlıca etkilenmektedir. Özelliklerüzgar göldeki sıcaklık tabakalasmasını degistirmekte ve epilimnion tabakasındametabolizmanın salınımlar göstermesine sebep olmaktadır. Ancak bu degiskenlerin eskidegerlerine dönmesi ile sistem kendini kısa sürede toparlayabilmektedir.Ayrıca yine projenin 4. IP si kapsamında, ortaokul ögrencilerinin bilimsel süreçle tanısması,doga ve göl ekolojisi bilincinin ve duyarlılıgının gelismesini amaçlayan ?Eymir Gölü Elçileri?egitim paketi gelistirilmesi hedeflenmistir. Proje kapsamında gelistirilen egitim programı ODTÜAnkara Gelistirme Vakfı Ortaokulu ve Gölbası Cemil Yıldırım Ortaokulundan 5. ve 7. sınıfögrencilerine uygulanmıstır. Ayrıca proje çıktıları www.lem.bio.metu.edu.tr adresinden güncelolarak paylasılmıstır. Toplanan verilerin ilgili kurumlarla paylasılması içinde site içerisinde sifreile girilen bir sekme açılmıstır. Yine bilgiyi yayma kapsamında 9 Mart 2018 tarihinde ilgilibirimlerin davet edildigi mini-çalıstay düzenlenmistir.