Hide/Show Apps

Kemik doku mühendisliğine yönelik büyüme faktörlerinin sıralı salımını sağlayan nanopartikül hazırlanması ve kitosan yapılara eklenerek kompozit doku destekleri oluşturulması

Kemik dokusunun laboratuvarda yapay olarak oluşturulması, kemik hasarlarında kullanılmak üzere doku mühendisliğinin umut verici bir yaklaşımıdır. Ancak doğayı taklit edebilen tamamen fonksiyonel üç boyutlu yapıların oluşturulması için gerekli hücre organizasyonu ve aktivitelerinin yapay olarak kontrolü henüz sağlanamamıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla, son yıllardaki çalışmalar, hücre davranışlarını tetikleyecek ve kontrol edecek gerekli biyoaktif ajanların doğadakine yakın salımını sağlayabilen multi-fonksiyonel doku iskeleleri oluşturmak üzerine konsantre olmuştur. Bu proje kapsamında yapılan çalışmanın amacı, kemik iyileşme sürecini taklit edebilmek amacıyla hazırlanmış bir sıralı salım sistemi içeren fonksiyonel polimerik doku iskeleleri oluşturmaktır. Bunun elde edilmesi için izlenen yöntem, osteojenik büyüme faktörleri olan ve kemik morfojenik proteinleri (BMP) olarak isimlendirilen BMP-2 ve BMP-7‘nin, doğada olduğu gibi sıralı salımını sağlayabilmek amacıyla bunların farklı bozunma hızı ve özelliklere sahip iki farklı polimerik nanokapsül (poli(laktik asit-ko-glikolik asit), PLGA, ve poli(3-hidroksibütirat-ko-3-hidroksivalerat), PHBV) içerisine hapsedilmesi ve erken dönemde BMP-2 ve geç dönemde BMP-7 salımı sağlayabilen bir sistem oluşturulmasıdır. Proje kapsamında nanopartiküller hazırlanmış ve BMP-2 ve BMP-7‘nin tek, birlikte ve sıralı salım kinetikleri örnek bir protein olarak seçilen sığır serum albumini (BSA) ile incelenmiştir. Biyoaktif doku iskelelerinin tamamlanması için, nanopartiküller kitosan bazlı polimerik bir sistem içerisine yüklenmiştir. Bu sistemler tek katmanlı kitosan ve iki katmanlı kitosan-aljinat iskeleler olmak üzere iki çeşit hazırlanmış, ve iki büyüme faktörünü içeren nanotaneciklerin doğal oluşma sıralarını taklit ederek sıralı şekilde salınmasını sağlayacak olan yapı iskelelerine yerleştirilmesinin salım kinetiği üzerindeki etkisi incelenmiştir.