Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, tuzluluk ve metal stresine dayanıklı zirai bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik yöntemlerle tesbiti ve gen transferine yönelik çalışmalar

Download
1996
Yücel, Ayşe Meral
Özalp, Cengiz Veli
Özkan, Fatma
Öktem, Hüseyin Avni
Naqvi, M.s. Sağlan
Farklı tahıl bitkilerinde farklı stres koşullarında (sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, ağır metal ve soğuk) sentezlenen proteinler İD ve 2D-SDS PAGE elektroforez sistemi ile ayrıldı ve gümüş boyama ile belirlendi. Sıcaklık stresi sonunda farklı buğday çeşitlerinde düşük moleküler ağırlığında yaprak dokusunda 15-18 kD ve p[;6.0 civarında 16 ayrı proteinin sentezlendiği gözlendi. Çeltikte ise 48 saat süre ile %2 NaCl stresi altında kök dokusunda 25.5 ve 27 kD pl:7.0 civarında iki yeni tuz stres proteinlerinin sentezlendiği gösterildi. Bu proteinlerin hücre fraksiyon analizleri sonunda hücre sitozolunda olduğu bulundu. Bu proteinlerin sıcaklık, ABA, PEG veya ağır metal stresi sonunda sentezlenmediği tuza özgü olduğu belirlendi. Aynı şekilde haşhaş bitkisinde soğuk stresi altında yaprak dokusunda sentezlenen 37 kD ağırlığındaki proteinin de soğuk stresi proteini olduğu belirtildi. Bu çalışmanın sonucunda tahıl bitkilerinde stres koşullarında sentezlenen proteinlerin hem tür hem de çeşitlere özgü olduğu ve stresten korunma mekanizmasında önemli rolleri olabileceği öne sürüldü. Farklı stres koşullarına dayanıklı tahıl bitkilerinin fotosistem-II, hücre zan grçirgenliği ve TTC mitakondrial canlılık testi yöntemleri ile laboraruvar koşullarında kısa sürede taranabileceği gösterildi. Tütün bitkisinde Agrobacteriım'a dayalı DNA transferi tekniği ile bakteri orijinli neomisin fosfotransferaz-II ve p-glukuronidaz enzimlerini kodlayan genler aktarıldı ve transgenik bitkiler elde edildi. Aktarılan bu genlerin bir sonraki generasyona da (F^ taşındığı gösterildi.
Citation Formats
A. M. Yücel, C. V. Özalp, F. Özkan, H. A. Öktem, and M. s. S. Naqvi, “Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, tuzluluk ve metal stresine dayanıklı zirai bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik yöntemlerle tesbiti ve gen transferine yönelik çalışmalar,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpZeE5EUT0.