Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi

Download
1996
Tinçer, Teoman
Tosun, İsmail
Akman, Nuray
Akay, Galip
Genç, Ayten
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m olan selüloz ester membranın yatışkan akı değerinin diğer membranlardan çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. Selüloz ester, selüloznitrat ve selüloz asetat ( 0,2 ve 0,45 mm ) gibi ticari membranlann yanı sıra, farklı kimyasal yapıya sahip olan polyhipe membranlar polipirol ve poli 4-vinil piridin ile yüzeyi modifiye edilerek kullanılmıştır. Böylece membranın yüzeyi iletken duruma getirilmiştir. Modifiye edilmiş polyhipe membranların geçirgenlik akısı ve geri çevirme oranı ticari membranlar ile karşılaştırıldığında, aynı işletim koşullarında geri çevirme oranının ve yatışkan koşullardaki geçirgenlik akısının biraz daha fazla olduğu görülmüştür.
Citation Formats
T. Tinçer, İ. Tosun, N. Akman, G. Akay, and A. Genç, “Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RrNE9BPT0.