Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri

2016-09-30
Çelik, Alper
Çetin, Cenk
Yavuz, Mehmet Metin
Bu çalışmada 45derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapılarının pasif yöntemlerle kontrolü lazer aydınlatmalı akış görüntüleme kullanılarak düşük hızlı rüzgârtünelinde deneysel olarak incelenmiştir.Çalışmada kanat geometrisi biyo-ilhamlı hücum kenarı ve firar kenarı değişikliği şeklinde yapılmıştır. Geometri değişikliği için beyaz yanlı yunus kuyruğu şekli ele alınmıştır.Deneyler atak açılarıα =4, 10 ve 12 derecede, Reynolds sayılarıRe=10000, 15000, 20000 ve 25000’de yapılmıştır. Yüzey akış görüntüleme deneyleri kanat ucu girdabının merkezine paralel düzlemde, çapraz akış görüntüleri ise kanat üzerinde akışa dik üç farklı kesitte alınmıştır. Yapılan deneyler kenar değişikliklerinin kanat üzerindeki akışı bütünsel olarak değiştirdiği gözlenmiştir. Uygulanan kontrol metodu, beklenenin aksine kanat üzerindeki akış yapılarını bozmuş ve girdap kırınımınıkanat ucuna doğruilerletmiştir.
Citation Formats
A. Çelik, C. Çetin, and M. M. Yavuz, “Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri,” Kocaeli, Türkiye, 2016, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uhuk.org.tr/bildiri.php?No=UHUK-2016-084.