Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri

2016-09-30
Çelik, Alper
Çetin, Cenk
Yavuz, Mehmet Metin
Bu çalışmada 45derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapılarının pasif yöntemlerle kontrolü lazer aydınlatmalı akış görüntüleme kullanılarak düşük hızlı rüzgârtünelinde deneysel olarak incelenmiştir.Çalışmada kanat geometrisi biyo-ilhamlı hücum kenarı ve firar kenarı değişikliği şeklinde yapılmıştır. Geometri değişikliği için beyaz yanlı yunus kuyruğu şekli ele alınmıştır.Deneyler atak açılarıα =4, 10 ve 12 derecede, Reynolds sayılarıRe=10000, 15000, 20000 ve 25000’de yapılmıştır. Yüzey akış görüntüleme deneyleri kanat ucu girdabının merkezine paralel düzlemde, çapraz akış görüntüleri ise kanat üzerinde akışa dik üç farklı kesitte alınmıştır. Yapılan deneyler kenar değişikliklerinin kanat üzerindeki akışı bütünsel olarak değiştirdiği gözlenmiştir. Uygulanan kontrol metodu, beklenenin aksine kanat üzerindeki akış yapılarını bozmuş ve girdap kırınımınıkanat ucuna doğruilerletmiştir.
VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı

Suggestions

Data-Driven Model Discovery and Control of Lateral-Directional Fighter Aircraft Dynamics
Öznurlu, Can; Uğur, Ömür; Çimen, Tayfun; Department of Scientific Computing (2022-8-26)
The focus of this thesis is to control the lateral-directional motion of the fighter aircraft by using integral action based Model Predictive Control (MPC) where the model is obtained by data-driven model discovery method. Dynamic Mode Decomposition with Control (DMDc) is used as a model discovery technique based only on measurement data with no modeling assumptions. The model created using this technique is used for MPC and tested against noisy conditions. In addition, performance comparison of MPC with Cl...
Akilli Bir Kirişin Titreşimlerinin Doğrusal Karesel Düzenleyici (LQR) ile Aktif Denetimi
Akın, Onur; Şahin, Melin (Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee; 2015-08-24)
In this study, active vibration control of a smart beam equipped with piezoelectric patches which are used as both sensor and actuator is investigated by using linear quadratic regulator (LQR) method. Frequency response function that includes the first natural frequency of the smart beam is obtained by applying exponential sine wave within the specified frequency range to the piezoelectric actuator patch and measuring the response of the system from another piezoelectric patch as a sensor. Then, by using th...
Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi
Özakay, Özgün; Koyuncu, Mehmet (2020-10-01)
Bu çalışmada, Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının, diğer yol kullanıcıları olan araba sürücüleri ve yayalar tarafındangörünürlüklerinin tespiti ve renk değişkeninin bu görünürlüğe etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikifarklı deney uygulanmıştır. Birinci çalışmada bisikletlilerin tespit edilmesinin karşılaştırılması amacıyla yaya, bisikletli vesürücü olmak üzere 62 katılımcının olduğu bir deney yürütülmüştür. Araba sürücüleri ve yayaların bisikletleri tespit etmesinin,bisikletliler...
Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi
Gülerce, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu aşamalarda yapılan dinamik analizlerde, daha önce olmuş depremlerden alınan kuvvetli yer hareketi kayıtları ölçeklendirilerek kullanılabildiği gibi, tasarım ivme spektrumuna birebir uyumlu sentetik kayıtların üretilerek kullanılması da mümkündür. Seçilen veya üreti...
In vitro bone tissue engineering on patterned biodegradable polyester blends
Kenar, Halime; Hasırcı, Vasıf Nejat; Toner, Mehmet; Department of Biotechnology (2003)
This study aimed at guiding osteoblast cells on biodegradable polymer carriers with well-defined surface microtopography and chemistry, and investigating the effect of cell alignment on osteoblast phenotype expression. A blend of two different polyesters, one being natural in origin (PHBV) and the other synthetic (P(L/DL)LA), was used to form a film with parallel macro- (250 um wide) or microgrooves (27 jam wide) on its surface, by solvent casting on patterned templates. The micropatterned Si template was p...
Citation Formats
A. Çelik, C. Çetin, and M. M. Yavuz, “Kenar Değişikliklerinin Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapılarına Etkileri,” Kocaeli, Türkiye, 2016, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uhuk.org.tr/bildiri.php?No=UHUK-2016-084.