Osmanlı arşivlerinin transkripsiyonu

Download
1995
Vural, Yarman F.t.
Yalabık, N.
Atalay, V.
Alpaslan, F.
Bu çalışmada, Osmanlı Arşivlerinin modern Türk alfabesine çevrilmesi için geliştirdiğimiz bilgisayar destekli Uzman Transkripsiyon Sistemi (UTS) anlatılmaktadır. Uzman Transkripsiyon Sistemi bağımsız modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller ayn ayn özgün problemlerin çözümü için kullanılabileceği gibi bir arada Osmanlıca dokümanların Transkripsiyonu için de kullanılabilir Ön işleme Modülü, sayısal olarak lekelerin giderilmesini, kontrast ayarlamayı ve belli bir kalınlığı olan harflerin inceltilerek (thinning) dizilim (string) haline getirilmesini içermektedir. Bu işlemler METU-VISION adı verilen bir pakette gerçekleştirilmektedir. METU-VISION sadece Osmanlıca dokümanların lekelerinden arındırılması ile sınırlı değil, genel bir görüntü işleme paketidir. Ayrıştırma Öznitelik Çıkarımı Modülleri, her birinin bir harfe karşılık geldiği harf parçalarını başarıyla bulur ve önceden tanımlanmış olan bir Temel Öznitelik parçasını elde eder. Daha sonra bu parçalar Freeman' in zincir kodu kullanılarak kuantize edilir. Modelleme ve Tanıma Modülünde, her bir Temel Öznitelik parçası için elde edilen Öznitelik vektörü Saklı Markov Modeli ile modellenir ve biçimlendirilir. Daha sonra, halkalı ve halkasız harfler için ayn ayn tanımlanmış harf parçaları ASCII coda dönüştürülür. Son olarak Transkripsiyon Modülünde, tanıma modülünden gelen ASCII kodlar yapay zeka yöntemleri kullanılarak modern Türk alfabesine dönüştürülür. Deneysel sonuçlar, laboratuvar ortamında ve sınırlı bir lügat için UTS1 nin %97 'lik bir tanıma doğruluğuna sahip olduğunu göstermektedir.
Citation Formats
Y. F. t. Vural, N. Yalabık, V. Atalay, and F. Alpaslan, “Osmanlı arşivlerinin transkripsiyonu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpRM053PT0.