Osmanlı arşivlerinin transkripsiyonu

Download
1995
Vural, Yarman F.t.
Yalabık, N.
Atalay, V.
Alpaslan, F.
Bu çalışmada, Osmanlı Arşivlerinin modern Türk alfabesine çevrilmesi için geliştirdiğimiz bilgisayar destekli Uzman Transkripsiyon Sistemi (UTS) anlatılmaktadır. Uzman Transkripsiyon Sistemi bağımsız modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller ayn ayn özgün problemlerin çözümü için kullanılabileceği gibi bir arada Osmanlıca dokümanların Transkripsiyonu için de kullanılabilir Ön işleme Modülü, sayısal olarak lekelerin giderilmesini, kontrast ayarlamayı ve belli bir kalınlığı olan harflerin inceltilerek (thinning) dizilim (string) haline getirilmesini içermektedir. Bu işlemler METU-VISION adı verilen bir pakette gerçekleştirilmektedir. METU-VISION sadece Osmanlıca dokümanların lekelerinden arındırılması ile sınırlı değil, genel bir görüntü işleme paketidir. Ayrıştırma Öznitelik Çıkarımı Modülleri, her birinin bir harfe karşılık geldiği harf parçalarını başarıyla bulur ve önceden tanımlanmış olan bir Temel Öznitelik parçasını elde eder. Daha sonra bu parçalar Freeman' in zincir kodu kullanılarak kuantize edilir. Modelleme ve Tanıma Modülünde, her bir Temel Öznitelik parçası için elde edilen Öznitelik vektörü Saklı Markov Modeli ile modellenir ve biçimlendirilir. Daha sonra, halkalı ve halkasız harfler için ayn ayn tanımlanmış harf parçaları ASCII coda dönüştürülür. Son olarak Transkripsiyon Modülünde, tanıma modülünden gelen ASCII kodlar yapay zeka yöntemleri kullanılarak modern Türk alfabesine dönüştürülür. Deneysel sonuçlar, laboratuvar ortamında ve sınırlı bir lügat için UTS1 nin %97 'lik bir tanıma doğruluğuna sahip olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Tekstil sektöründe Avrupa Birliği IPPC direktifi ile uyum çalışmaları: BAT uygulamaları
Yenigün, Abdullah; Yetiş, Ülkü; Kitis, Mehmet; Kerestecioğlu, Merih; Dilek, B. Filiz; İlhan, Rıfat Ahmet; Gördük, Yavuz; Şahin, Ersin Murat; Sanalan, Teoman; Yılmaz, Levent; Demirer, Göksel; Aslan, Veysel; Tok, Ece(2008)
Bu çalışma, Türkiye'de bir tekstil işletmesi için IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifi kapsamında "Mevcut En İyi Teknikler"in ilk uygulaması ve değerlendirmesidir. IPPC Direktifi'nin hayata geçirilmesinde rehber olacak bir "en iyi uygulama örneği" tekstil sektörü için geliştirilmiş ve bu kapsamda işletme için "Mevcut En İyi Teknik" ihtiyaçları belirlenmiştir. Sürdürülebilir hammadde ve atık yönetimi için, ilk olarak, üretim süreçlerinin BREF ("Mevcut En İyi Tek...
Responsibility to Protect: United Nations in action or United Nations inaction? - the Sri Lankan case
Gençer, Nilay; Kahveci Özgür, Hayriye; Political Science and International Relations (2021-9)
This thesis investigates the United Nations (UN) inaction at the end of the Sri Lankan civil war within the Responsibility to Protect (R2P) framework. It aims to understand international inaction in Sri Lanka in terms of the transformation of the discourse of responsible sovereignty and R2P from its emergence in 2001 to unanimous adoption in 2005. Contrary to critics who claim that the doctrine is a new interventionist norm and proponents who argue that R2P gets us closer to ending mass atrocities once and ...
Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinde tağşişler ve nedenleri (1326-1844)
Karaman, Kıvanç; Pamuk, Şevket (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz geniş kapsamlı bir tağşiş veri setini kullanarak Osmanlı tağşişlerini karşılaştırmalı perspektife yerleştirmesidir. Elimizdeki veriler, hem Osmanlı hem de diğer Avrupa devletlerinin tağşişlere gelir elde etmek için başvurduğu savını destekler. Avrupa devletlerinin çoğu, artan vergi geli...
Construction of narrative worlds in mimetic and anti-mimetic fiction: A critical reading of Possible Worlds Theory
Doğan Aslantatar, Sadenur; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2022-4)
This study explores the construction of narrative worlds in mimetic and anti-mimetic fiction through a critical reading of Possible Worlds Theory. A canonical example of mimetic fiction, Charles Dickens’ David Copperfield (1850), is analyzed by means of the literary critical tools offered by the theory. The mimetic principle and the realist assumptions are at work in this novel and it is argued that this proves to be effective in examining the functioning of narrative worlds in the light of Possible Worlds ...
Sınıf öğretmeni adaylarının prizma bilgileri: tanım ve örnekler oluşturma
Gökbulut, Yasin; Ubuz, Behiye (2013-04-01)
This study aimed to investigate prospective primary teacher’s knowledge on prism by exploring the definitions and examples generated by them. Four prospective teachers participated in the study. The five open ended questions used in the study as the data collection tool require drawing an example, explaining the properties, drawing different examples, constructing different definitions, and constructing examples from daily life related to prism. Definitions and examples generated by the participants about p...
Citation Formats
Y. F. t. Vural, N. Yalabık, V. Atalay, and F. Alpaslan, “Osmanlı arşivlerinin transkripsiyonu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpRM053PT0.