Hide/Show Apps

Batı Kozluca sahasına uygulanabilecek gelişmiş üretim teknikleri üzerine bir çalışma

Download
2001
Akın, Serhat
Güden, Mustafa
Kök, V. Mustafa
Canbolat, Serhat
Bu projenin amacı karbon dioksit ve buhar enjeksiyonu yöntemlerinin ağır petrol içeren B.Kozluca sahası ve benzerlerine uygulanabilirliğini tartışmaktır. Bu amaca ulaşmak için çeşitli labaratuvar deneyleri ve termal nümerik simulasyon yoluyla benzetim teknikleri kullanılmıştır. Proje sonuçlarının bu sahalarda yapılabilecek pilot ve asıl uygulamalara bir veri tabanı oluşturması için yatay ve dikey enjeksiyon/üretim çiftleri ve değişik buhar destekli gravite drenaj sisteminin sadece karbon dioksit enjeksiyonu ve dikey kuyuların kullanıldığı buhar ve/veya karbondioksit enjeksiyonu sistemlerinden daha avantajlı olduğu görülmüştür. Karşılaştırma amacıyla butan gazı kullanılarak yapıaln deneylerde elde edilen kurtarım karbon dioksit deneylerinde elde edilen kurtarım düzeyinde olmamıştır. Kireçtaşı karot tapaları kullanılarak yapılan tek boyutlu deneylerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar termal nümerik simulator kullanılarak benzetilmiştir.