Ulusal Deniz Ölçme,İzleme ve Araştırma Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı (Kuzeydoğu Akdeniz) 1992 yılı nihai raporu

Download
1995
Saydam, Cemal
Yemencioğlu, Semal
Kubilay, Nilgün
Şenhan, Mustafa
Sayın, Ayhan
Bilimsel ve Teknolojik gelişmeler önceleri önemsiz gibi görünen bazı olayları daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Bunlardan birisi ide atmosfer yoluyla sağlanan uzun mesafeli materyal taşınımıdır. Bugün uzun mesafeli materyal ve kirleticilerin en az nehirler tarafından taşınanlar kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmanın amaçlarından birisi kuzeydoğu Akdeniz ile ilgili atmosferik veri tabanını oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise örnekleme bölgemize (kuzeydoğu Akdenize) ulaşan hava kütlelerinin ve bunların taşıdığı materyallerin kaynağını bulmaktır. Bu amaçla öncelikle atmosferimizde bulunan toz yükü için bir eşik değeri (30 $\mu$g $m^{-3}$) hesaplanmış ve bu değeri aşan miktarların ölçüldüğü günlerde atmosferimizi etkileyen hava kütlelerinin geriye dönük yörüngeleri hesaplanmıştır. Bu çalışmalar sonunda atmosferimizi etkileyen hava kütlelerinin Afrika (Libya, Mısır, Tunus) ve Asya'dan (Suriye, Arap yarımadası) kaynaklandığı anlaşılmıştır. 1992 yılında toplanan örneklerde yapılan metal analizleri bu metallerin atmosferik parçacıklardaki derişimlerinin yıl içerisinde büyük değişimler gösterdiğini ortaya koymuştur.
Citation Formats
C. Saydam, S. Yemencioğlu, N. Kubilay, M. Şenhan, and A. Sayın, “Ulusal Deniz Ölçme,İzleme ve Araştırma Programı atmosferik kirleticilerin taşınımı (Kuzeydoğu Akdeniz) 1992 yılı nihai raporu,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRneE1RPT0.