Hide/Show Apps

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017

2018-12-31
Tezcan, Devrim
Yücel, Mustafa
Ak Örek, Yeşim
Özkan, Korhan
Salihoğlu, Barış
Örek, Hasan
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Mıcık, Zikri
Tuğrul, Süleyman
Kalegeri, Pınar
Uysal, Zahit
Başduvar, Şehmus
Zenginer Yılmaz, Arife
Akoğlu, Ekin
Açıkyol, Merve
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerin denizel ortamlarda meydana getirdiği değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi, bu gözlemleri destekleyecek sayısal modeller ile öngörü yapılması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle doğrudan yada dolaylı olarak ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde önem arz etmektedir. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, özellikle yaz kış tabakalaşmalarında önemli değişimler olduğunu ve tabaklaşma döneminin uzadığını göstermektedir. Şüphesiz fiziksel ortamdaki bu ciddi değişikliğin kısa ve uzun dönemde deniz canlılarını ve tüm sistem dinamiklerini etkileyecektir. Bu değişimlerin gözlenmesi ve ileride hem iklim değişikliği hem de sistemin nasıl evrileceğini anlamak ve gerekli tedbirleri almak için zaman serisi çalışması tek yöntemdir. Erdemli Zaman Serisi çalışması kapsamında toplanacak ve üretilecek veriler bir çok analize ve son ürün olarak da model çalışmalarına temel girdi sağlayacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında yapılacak çalışmalar, ileride yapılacak ileri analizler ve modeller için temel girdi sağlayacaktır. Bunun yanında gerek tür çeşitliliğindeki değişimler ve mevsimlere bağlı olan bir çok canlının (balık ve diğer deniz ürünleri dahil), üreme dönemlerinde sapmalar gözlenecektir.