Hide/Show Apps

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi

Download
2017
Kilercioğlu, Mete
Özel, Barış
Alaçık, İrem
Dağ, Damla
Güner, Selen
Öztop, Halil Mecit
Kırtıl, Emrah
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kullanıldığı ortamın viskozite değerini ve tekstürel özelliklerini fazla değiştirmemesi de diğer avantajlarıdır. Lipozom elde etmek için kullanılan polar yağların doğadaki başlıca kaynakları; yumurta ve soya lesitinidir. Bu çalışmada, bu iki kaynaktan elde edilen lesitinlerden hazırlanan lipozomlar hazırlanmış, soya lesiti ile hazırlananların dayanıklılıkları fazla olduğundan bu lipozomların içerisine antioksidan aktivite gösteren fenolik bileşikler kapsüle edilerek, yağ oksidasyonunu engellemek üzere kullanılacak sprey bir ürün elde edilmiştir. Sprey uygulama için oksidasyona hassas bir gıda olan fındık seçilmiştir. Elde edilen ürün, tamamen doğal kaynaklar kullanılarak üretildiği içinuygulandığı gıdaya herhangi bir kimyasal eklenti söz konusu olmamıştır. Sprey ürün geliştirme çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak lipozom sistemlerinin karakterizasyonu yapılmış ve ürününün dayanıklılığı incelenmiştir. Son aşamada elde edilen ürünler fındık üzerine uygulanarak, fındıkların duyusal özellikleri incelenmiştir. Ürünün karakterizasyonu ve fiziksel dayanıklılığın ölçülmesi için tahribatsız bir ölçme tekniği olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) , NMR Relaksometre başlıca metotlar olarak kullanılmış ancak NMR Relaksometre tekniğinin fiziksel özelliklerle daha iyi bir şekilde ilişkilendirildiği görülmüştür. Aynı zamanda karakterizasyon amaçlı, parçacık boyu analizi, zeta potansiyel, ışık mikroskopu teknikleri de kullanılmıştır. Lipozom sistemlerinin kimyasal dayanıklılık testleri için içsel oksidasyonunu ölçmek amacıyla hidroperoksit ölçümleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiş, yeşil çay özütülü lipozomlar için antioksidan, fenolik madde miktarı tayinleri de yapılmıştır. Lipozomların dayanıklılıklarını güçlendirmek için biyopolimer kullanarak kaplama da yapılmış ancak kaplamasız lipozomlara göre dayanıklılıkta ciddi bir fark gözlenmemiştir.