Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi

2016-12-31
Meyve-sebze yan ürünleri antioksidan, lif ve fitokimyasallar açısından zengin gıda malzemeleridir. Ekstrüzyon da sebze ve meyve işleme yan ürünleri eklenmiş tüketilmeye hazır gıda üretimine oldukça uygun bir teknolojidir. Bu araştırmada sebze işleme endüstrisinin yan ürünü olan enginar yaprağı fonksiyonel bir bileşen olarak ekstrüde ürünlere eklenerek işlem öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek analizler ile ekstrüzyon işleminin belirlenecek olan biyoaktif bileşenlere etkisi ile antioksidan aktivitesi ve toplam fenol içeriği üzerindeki etkileri araştırılacaktır.

Suggestions

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi
Kilercioğlu, Mete; Özel, Barış; Alaçık, İrem; Dağ, Damla; Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit; Kırtıl, Emrah(2017)
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kul...
Ekstrüde Edilmiş Ürünlerde Nişasta Sindirilebilirliğinin Araştırılması
Şensoy, İlkay(2016-12-31)
Ekstrüde ürünler gevrek doku ve yapıları ile tercih edilen ürünlerdir. Ekstrüzyon işlemi ile çok geniş ürün yelpazesi oluşturulabilir (çerez, kahvaltılık gevrek ve bebek mamaları). Ektrüde çerez ürünler kolay bulunabilen ve hazır yiyecek grubunda olduklarından çok tüketilmektedirler. Ektrüde ürünler genellikle nişasta bazlı olduklarından kalori değerleri yüksek ürünlerdir. Çok sayıda araştırma düşük glisemik indeksli diyetin obezite ve bazı kanser hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtmektedir. Bu bilg...
Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması
Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edilebilir. Söz konusu oleosomlar oleosin adı verilen doğal emülgatör proteinler ile çevrelenmiştir. Oleosin proteinleri aynı zaman yağ damlacıklarını dış etkenlerden, oksidasyon gibi, korur. Önerilen proje kapsamında ülkemiz için çok önemli tarımsal bir ürün olan fındıktan oleosomların özütlen...
Glike Olmuş Soya Proteinlerinin Sindirim ve Allerjenik Özelliklerinin İncelenmesi
Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç(2018-12-31)
Gıda alerjisi, insan bağışıklık sisteminin belirli gıdalara karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Gıda alerjenleri arasında, proteinler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Soya, süt, yumurta ve yer fıstığı proteinlerinin alerjenik etkiye sahip olan proteinler olduğu bilinmektedir . Proteinlerin Maillard Reaksiyonu yardımı ile bir şeker ile konjuge edilmesinin yani glikasyon işlemine maruz bırakılmasının da proteinlerin allerjenik etkilerini değiştirdiği de yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ö...
Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Proses süresince gıda kaynaklı patojenlere karşı önlemler almak, çapraz kontaminasyonlardan dolayı yetersiz kalabilir. Bu yüzden, gıda kaynaklı hastalığı ve hastalık salgınını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, Escherichia coli O157:H7, Salmonella türleri, Shigella tü...
Citation Formats
İ. Şensoy, “Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59440.