Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması

2018-12-31
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edilebilir. Söz konusu oleosomlar oleosin adı verilen doğal emülgatör proteinler ile çevrelenmiştir. Oleosin proteinleri aynı zaman yağ damlacıklarını dış etkenlerden, oksidasyon gibi, korur. Önerilen proje kapsamında ülkemiz için çok önemli tarımsal bir ürün olan fındıktan oleosomların özütlenmesi için çalışmalar yapılacak ve elde edilen fındık oleosomları ile katma değeri olan işlenmiş ürünler geliştirilmeye çalışılacaktır. Farklı pH değerlerinde yapılacak olan oleosom özütleme işlemi oleosomlar ile birlikte özütlenen protein miktarını da etkileyeceği için farklı yağ ve protein oranına sahip süspansiyonlar elde edilecektir. Söz konusu süspansiyonlar bir emülsiyon görünümünde olduklarından dolayı fındık sütü olarak adlandırılabilmektedir. Önerilen proje çalışmasında ise bu süt benzeri emülsiyonlardan kefir üretme koşullarının araştırılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi
Kilercioğlu, Mete; Özel, Barış; Alaçık, İrem; Dağ, Damla; Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit; Kırtıl, Emrah(2017)
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kul...
Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi
Şensoy, İlkay(2016-12-31)
Meyve-sebze yan ürünleri antioksidan, lif ve fitokimyasallar açısından zengin gıda malzemeleridir. Ekstrüzyon da sebze ve meyve işleme yan ürünleri eklenmiş tüketilmeye hazır gıda üretimine oldukça uygun bir teknolojidir. Bu araştırmada sebze işleme endüstrisinin yan ürünü olan enginar yaprağı fonksiyonel bir bileşen olarak ekstrüde ürünlere eklenerek işlem öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek analizler ile ekstrüzyon işleminin belirlenecek olan biyoaktif bileşenlere etkisi ile antioksidan aktivites...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Fındık yağından yağ asitlerinin süperkritik karbondioksit ile izolasyonu
Mehmetoğlu, Ülkü; Yener, Meryem Esra; Özkal, Gökhan Sami; Salgın, Uğur(2001)
Bu araştırmanın amacı, fındık yağının süperkritik karbon dioksit ($SC-CO_2$) içindeki çözünürlüğünün ve ekstraksiyon veriminin süreç parametreleri ile (fındık parça büyüklüğü ve nem oranı, ekstraksiyon basınç ve sıcaklığı, $SC-CO_2$ akış hızı ve ekstraksiyon süresi) ile nasıl değiştiğinin belirlenmesi, linoleik asitçe (C18:2) zengin fındık yağı fraksiyonlarının elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Fındık yağının kesişme basıncı 200 ile 250 bar arasındadır. Kesişme basıncının altında fındık yağının $SC-C...
Citation Formats
B. Mert and H. M. Öztop, “Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59452.