Bentonit süspansiyonlarının reolojik davranışları

Download
1997
Kök, Mustafa Verşan
Gücüyener, Hakkı
Özbayoğlu, Evren
Batmaz, Taner
Bu çalışmada dört farklı bentonitin kimyasal ve reolojik analizleri yapılmış ve bilgisayar programı kullanılarak karşılaştırılmalar gerçekleştirilmiştir. Numunelerin kil yüzdeleri, katyon değişim kapasiteleri, şişme hacimleri ve pH değerleri tesbit edilmiş olup şu sonuçlara varılmıştır. Tüm numunele illit, smektit, kristobalit, kalsit ve albit minerallerinden oluşmuş olup $Al_2O_3 /SiO_2$ oranı 1/3 ile 1/4 oranında bir değerde bulunmaktadır. Kil oranlan % 17.2 ile % 26.4, katyon değişim kapasiteleri 70-150 meq/100 gr., pH değerleri ise 7.5 - 8 arasında değişmektedir. Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar neticesinde, bentonit süspansiyonlarının reolojik davranışlarının Bingham Plastik, Power Law, Hersley-Buckley, Robertson-Stiff ve Gücüyener modelleri ile tanımlandığı görülmüştür.
Citation Formats
M. V. Kök, H. Gücüyener, E. Özbayoğlu, and T. Batmaz, “Bentonit süspansiyonlarının reolojik davranışları,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVeU1URT0.