Görev amaçlı döner kanat İHA tasarımı

Download
2016
Çakıcı, Ferit
Yavrucuk, İlkay
Shabanı, Raha
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal
2014 yılının Ekim ayında, TÜBİTAK desteği alınarak başlayan “Görev Amaçlı Döner Kanat İHA Tasarımı” isimli ve 114E149 kodlu TÜBİTAK-1005 projemiz, 18 ay sonra, 2016 yılının Nisan ayında sona ermiştir. Proje kapsamında döner kanat İHA sistemlerinin tasarımında kullanılan temel parametrelerin görev amaçlı bir yaklaşıkla ele alınarak en iyileştirmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede tedarik edilen motor, pervane, batarya vb. bileşenleri test edilerek matematiksel modelleri oluşturulmuş, elde edilen modlar arasından görev amaçlı başarımın arttırılmasına yönelik parametreler eniyileştirme yöntemleri ve bilgisayar ortamındaki simülasyonlarla belirlenmiş ve elde edilen simülasyon sonuçlarına göre hava araçlarının tasarımı elde edilmiştir. Görev amaçlı tasarıma uygun olarak gerçek malzemelerle inşa edilen örnek platformlar olan döner kanatlı hibrit İHA ve döner kanatlı X5 İHA platformları uçuş testlerine tabi tutularak kullanılan yöntemlerin sağladığı faydalar ortaya konulmuştur. Ayrıca bu çalışmada, “Çoklu İnsansız Hava Aracının (İHA) Koordineli Güdümü ve Yol Planlama” isimli ve 110E192 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında; ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde 2011-2014 yılları arasında yapılan araştırmalardan, sabit ve döner kanat İHA sistemlerinin tasarımı, idamesi, uçurulması, koordineli güdümü ve yol planlaması ile ilgili bilgi birikimi, altyapı ve kabiliyetlerden faydalanılmıştır.
Citation Formats
F. Çakıcı, İ. Yavrucuk, R. Shabanı, and M. K. Leblebicioğlu, “Görev amaçlı döner kanat İHA tasarımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMk9EWTI.