Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi

Download
1999
Eroğlu, İnci
Yücel, Ayşe Meral
Gündüz, Ufuk
Turker, Lemi
Sediroğlu, Vedat
Aslan, Kadir
Gürkan, Beklan
El-bashiti, Tarık
Bu araştırmada güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten proseslerin geliştirilmesi amacıyla üç değişik biyosistem üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistemlerden ilki için Rhodobacter sphéroïdes O.U.001 ile su ceketli bir kolon fotobiyoreaktöründe hidrojen üretimi koşullanmn incelenmesine yönelik olarak yapılan deneylerde seyreltme hızı, besiyeri miktan ve kompozisyonu değiştirilerek bu parametrelerin fotobiyorektörün uzun süre çalışmasına olan etkileri denenmiştir. İkinci kısımda en yüksek bacteriorhodopsin - retinal bir protein - ihtiva eden Halobacteriım Halobinm susunun en uygun üreme koşullan incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü kısmında ise tuz çözeltisinde fotoelektokimyasal yöntemle hidrojen elde edilmesine bacteriorhodopsin proteinin herhangi bir katkısı olup olmadığı incelenmiştir.
Citation Formats
İ. Eroğlu et al., “Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRME16TT0.