Elektrodeoksidasyon ve erimiş tuz elektrolizi metotlarının intermetalik ve/veya alaşım üretmek için birleştirilmesi

2014-1-14
Karakaya, İshak
Erdoğan, Metehan
Bu buluş, erimiş tuz elektrolizi ve elektrodeoksidasyon tekniklerini birleştirerek, intermetalik (metaller arası) bileşik ve/veya alaşım oluşturmayla ilgilidir. Daha özelde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, oksidinden veya başka bir bileşiğinden, oksijen veya başka bir metalik olmayan safsızlığın atılmasıyla elde edilmelidir. Benzer şekilde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, hedeflenen intermetalik bileşik ya da alaşımı oluşturmak üzere, erimiş tuz elektrolitlerinden, klasik erimiş tuz elektrolizi yöntemiyle oluşturulmalıdır.

Suggestions

Elektrostatik MEMS rezonatörlerde kalite faktörünü yükselten ve kaçak akımını düşüren ikinci harmonik okumaya dayalı bir karakterizasyon/sürüş yöntemi
Külah, Haluk; Kangül, Mustafa; Aydın, Eren; Furkan, Gökçe (WIPO/TPE, 2019)
Başvuru konusu buluş, elektrostatik sürülen değişken boşluklu rezonatörler için yüksek kalite faktörlü ve kaçak akım etkilerinden arındırılmış yeni bir karakterizasyon yöntemi ile ilgilidir.
Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam Bu çalışmada, şerit dökümde kullanılacak ve geliştirecek yapının ana malzemesini oluşturacak olan baryum hekza ferrit tozları karışık oksit ve kimyasal çöktürme teknikleri uygulanarak Ti, Co ve benzeri katkılandırmalar yapılarak üretilecektir. Şerit döküm için kullanılacak polimerik solüsyona sentezlenen BaHF tozları ile yönlenmeyi sağlayacak anizotropik özelliklere sahip SiC ve benzeri whisker malzemeleri veya nanotüpler katılacaktır. Anizotropik malzeme olarak tipleri, miktarları ve şerit döküm üre...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Elektrokimyasal Olarak Üretilmiş Poli(karbin Silan) Polimerlerden Seramik Ve Metal Yüzeylerde Elmas/elmas-Silikon Karbid Film Sentezlenmesi Ve Bu Filmin Özelliklerinin Araştırılması.
Toppare, Levent Kamil(2011-12-31)
Bilindiği üzere elmas ve elmas yapısındaki maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri çok iyi olduğundan sanayide ve günlük hayatta genişçe kullanım alanına sahiptir. Şu an dünyada çok yeni bir düşünce olan polimerden elmas eldesi ve silikonkarbid üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda da kullanılan malzemelerin patlayıcı olması nedeniyle pahalı ve komplike cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle polimerlerden elde edilen bu tip malzemeler uygulama ve ekonomik açıdan sanayide kullanıl...
Citation Formats
İ. Karakaya and M. Erdoğan, “Elektrodeoksidasyon ve erimiş tuz elektrolizi metotlarının intermetalik ve/veya alaşım üretmek için birleştirilmesi,” 00, 2014.