Laktik starter suşlarında ribotipleme (Ribotyping) ve veri tabanı oluşturulması

Download
2002
Başağa, Hüveyda
Öğel, Zümrüt
Gürakan, Candan
Dede, Filiz
Bu çalışmanın amacı Lactobacillus plantarum suşlarının tanımlanmasında PCR ribotipleme yönteminin uygulanabilirliğini araştırmaktır. Alternatif bir yöntem olarak RAPD de kullanılmıştır. PCR ribotipleme 16S-23S rRNA genleri arasındaki bölgede bulunan farklılıkları esas alan bir moleküler tanımlama yöntemidir ve primer çifti bu korunmuş bölgeler kullanılarak tasarlanır. Buna karşın RAPD'de dizilimi rastgele seçilmiş kısa oligonükleotitler kullanılır. Sonuç olarak, RAPD'nin Lactobacillus'ları suş seviyesinde ayırt edebildiği görülmüştür. Ancak, PCR ribotiplemenin Lactobacillus türlerini ayırt etmede etkili olmadığı görülmüştür.
Citation Formats
H. Başağa, Z. Öğel, C. Gürakan, and F. Dede, “Laktik starter suşlarında ribotipleme (Ribotyping) ve veri tabanı oluşturulması,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpJeQ.