PCR tekniği ile bakteriosin geni amplifikasyonu

Download
1998
Gürakan, Candan
Çataloluk, Osman
Bu çalışmada öncelikle PCR yöntemi ile bakteriosin genine ulaşılabilirlik araştırılmıştır. Birçok primerin kullanıldığı deneylerde Lactobacillus suşlan bakteriosin üreticisi olarak incelenmiştir. Listeria monositojenes üzerinde etkili Laktobasillus susu bu çalışmanın devamında kullanılmak üzere seçilmiştir. Bakteriosinin amino asit sıralamasına göre primerler sentezlenmiş ve bakteriosin geni fragmantmı amplifıye etmek için kullanılmıştır. Bu organizmanın bakteriosin geni düz ve ters polimeraz zincir reaksiyonları (PCR) serisi ile amplifiye edilmiş ve Escherichia coli 'ye klonlanmış ve sekansı tespit edilmiştir. DNA sekans analizi bu bakteriosinin 38 amino asitden oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. pGKV 21 vektörüne aktarılan bakteriosin operonu, doğal olarak bakterosin üretemeyen Laktobasillus plantarum 80 susunda bakterosin üretmiştir. Identifıkasyon çalışmaları sonucunda bakteriosin üreticisi mikroorganizmanın Laktobasillus salivarins olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma PCR tekniği ile bir Lahobasillus susu olan Laktobasillus salivarins da bakteriosin üretiminden sorumlu genetik determinantların yerlerinin tespitini rapor etmektedir. Ayrıca, literatürde henüz bilinmeyen yeni bir bakteriosinin DNA sekans dizilimi bulunmuştur. Bu sekans dizilimi farklı organizmalar tarafından üretilen bakteriosin genlerinin birbiriyle kıyaslanması (Gen Bankası Data-Baz Verileri ile) olanağını sağlayacaktır.
Citation Formats
C. Gürakan and O. Çataloluk, “PCR tekniği ile bakteriosin geni amplifikasyonu,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRRd09Uaz0.