Hide/Show Apps

Fındık yağından yağ asitlerinin süperkritik karbondioksit ile izolasyonu

2001
Yener, Meryem Esra
Mehmetoğlu, Ülkü
Özkal, Gökhan Sami
Salgın, Uğur
Bu araştırmanın amacı, fındık yağının süperkritik karbon dioksit ($SC-CO_2$) içindeki çözünürlüğünün ve ekstraksiyon veriminin süreç parametreleri ile (fındık parça büyüklüğü ve nem oranı, ekstraksiyon basınç ve sıcaklığı, $SC-CO_2$ akış hızı ve ekstraksiyon süresi) ile nasıl değiştiğinin belirlenmesi, linoleik asitçe (C18:2) zengin fındık yağı fraksiyonlarının elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Fındık yağının kesişme basıncı 200 ile 250 bar arasındadır. Kesişme basıncının altında fındık yağının $SC-CO_2$ içindeki çözünürlüğü artan sıcaklık ile azalmakta, üstünde ise artan sıcaklık ile artmaktadır. Ekstraksiyon süreci hızlı ve yavaş ekstraksiyon devresi olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki devrede de ekstraksiyon verimi zaman ile doğrusal olarak artmaktadır. Yavaş ekstraksiyon devresinde elde edilen verim hızlı ekstraksiyon devresinde elde edilene göre ekonomik olarak önemsizdir. Ekstraksiyon verimi fındık parça büyüklüğü, basınç, sıcaklık, ve $SC-CO_2$ akış hızı ile artmaktadır. Ekstraksiyon veriminin en yüksek olduğu ekstraksiyon koşulları 450 bar, 60 °C ve 5 gr/dak. $SC-CO_2$ akış hızıdır. Bu koşullarda parça büyüklüğü 0,850 mm den küçük olan fındık parçalarının 10 dakikalık ekstraksiyonu sonunda elde edilen verim 0.19 g yağ/gr fındıktır (%34). Bu durumda hızlı ekstraksiyon devresinde ulaşılması beklenen %92 verime yaklaşık 27 dakikada ulaşılabilir. Linoleik asitçe (C 18:2) zengin fındık yağı fraksiyonları elde edilememiştir. Bunun muhtemel nedeni fındık yağının yüksek oleik asit (C18:l) içeriğidir (%80).