Hide/Show Apps

Ankara atmosferindeki parçacıklara motorlu taşıt ve petrol ürünü akaryakıt emisyonu katkılarının incelenmesi

1993
Ataman, Yavuz O.
Tuncel, Süleyman Gürdal
Volkan, Mürvet
Anwarı, A. Mohammad
1989 Yaz ve Kış aylarında Ankara'da Sıhhiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurulan iki istasyonda düşük hacimli örnekleyiciler ve Whatman 41 selüloz filitre kullanılarak atmosferdeki katı parçacıklar toplandı. Bu örneklerde Pb ve Ni'in kimyasal tayinleri için Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektroınetrisi ile yöntemlerin koşulları optimize edildi. Örneklere yerkabuğunun yüzde katkısı hesaplandığında bu değerin genelde Pb için 1.0, Ni için ise 14.0'dan az olduğu görüldü. Ankara'da başka önemli kirletici kaynaklar bulunmadığı için motorlu taşıt emisyonun Pb, evsel ısıtma için kullanılan akaryakıt emisyonunun ise Ni değerlerine katkısının önemli olduğu görülebilir.