Hide/Show Apps

Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi

Download
1995
Çıtıpıtıoğlu, Ergin
Akkaş, Nuri
Yılmaz, Çetin
Öztorun, Kemal Namık
Yarı endüstriyel yapı sistemi sayılan tünel kalıplı inşaat tekniği ikinci dünya savaşında yıkılmış olan Avrupa'nın hızlı bir şekilde konut gereksinimini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilmiş olan bu sistem gün geçtikçe daha çok kabul görmüş olup halen çok katlı toplu konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk firmalarının Libya, Rusya gibi ülkelerde yapmakta oldukları konut inşaatlarında da tünel kalıp kullanılmaktadır. Tünel kalıpla inşa edilen yapılarda döşemeler betonarme plaklardan duvarlar ise betonarme perdelerden oluşmaktadır. Ekonomik nedenlerle bütün katlarda aynı kalıp kullanıldığından taşıyıcı sistem boyutları bodrum hariç bütün bina yüksekliğince aynı kalmaktadır. Betonarme perde-çerçeve sistemleri için hesap yöntemleri 1960'li yıllardan beri geliştirilmektedir. Oldukça yerleşmiş olan bu yöntemler tünel kalıpla inşa edilen yapılar için yetersiz kalmaktadır. Bunun en önemli nedenleri tünel kalıpla yapılan sistemlerde perdelerin çok uzun (10-25 m) ve döşeme plaklarının rijitliğinin, perde rijitliğinden az olmasıdır. Perde-döşeme plağı karşılıklı etkileşimindeki davranışın normal perde-çerçeve sistemlerinden çok farklı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, halen kullanılmakta olan bilgisayar programları (ETABS, TABS80, TABS90, vb.) ve elle uygulanan yaklaşık hesap yöntemleri hakikate yakın çözümler vermemektedir. Bu araştırmada tünel kalıpla yapılan perdeli yapı sistemlerinin statik eşdeğer yüklerle deprem ve rüzgar hesabı özel sonlu elemanlar kullanılarak yapılmıştır. Projeyi destekleyen kuruluşlarca inşa edilmiş değişik yapı modellerinin analizi yapılarak bilinen yaklaşık hesap yöntemlerine ilaveler yapılmış ve hata kaynak ve miktarları saptanmıştır.