Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi

Download
1995
Çıtıpıtıoğlu, Ergin
Akkaş, Nuri
Yılmaz, Çetin
Öztorun, Kemal Namık
Yarı endüstriyel yapı sistemi sayılan tünel kalıplı inşaat tekniği ikinci dünya savaşında yıkılmış olan Avrupa'nın hızlı bir şekilde konut gereksinimini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilmiş olan bu sistem gün geçtikçe daha çok kabul görmüş olup halen çok katlı toplu konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk firmalarının Libya, Rusya gibi ülkelerde yapmakta oldukları konut inşaatlarında da tünel kalıp kullanılmaktadır. Tünel kalıpla inşa edilen yapılarda döşemeler betonarme plaklardan duvarlar ise betonarme perdelerden oluşmaktadır. Ekonomik nedenlerle bütün katlarda aynı kalıp kullanıldığından taşıyıcı sistem boyutları bodrum hariç bütün bina yüksekliğince aynı kalmaktadır. Betonarme perde-çerçeve sistemleri için hesap yöntemleri 1960'li yıllardan beri geliştirilmektedir. Oldukça yerleşmiş olan bu yöntemler tünel kalıpla inşa edilen yapılar için yetersiz kalmaktadır. Bunun en önemli nedenleri tünel kalıpla yapılan sistemlerde perdelerin çok uzun (10-25 m) ve döşeme plaklarının rijitliğinin, perde rijitliğinden az olmasıdır. Perde-döşeme plağı karşılıklı etkileşimindeki davranışın normal perde-çerçeve sistemlerinden çok farklı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, halen kullanılmakta olan bilgisayar programları (ETABS, TABS80, TABS90, vb.) ve elle uygulanan yaklaşık hesap yöntemleri hakikate yakın çözümler vermemektedir. Bu araştırmada tünel kalıpla yapılan perdeli yapı sistemlerinin statik eşdeğer yüklerle deprem ve rüzgar hesabı özel sonlu elemanlar kullanılarak yapılmıştır. Projeyi destekleyen kuruluşlarca inşa edilmiş değişik yapı modellerinin analizi yapılarak bilinen yaklaşık hesap yöntemlerine ilaveler yapılmış ve hata kaynak ve miktarları saptanmıştır.

Suggestions

İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Citation Formats
E. Çıtıpıtıoğlu, N. Akkaş, Ç. Yılmaz, and K. N. Öztorun, “Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpZME5BPT0.