Kentsel bölgeler için yeni örgütlenme modelleri ve gelişme stratejileri: Türkiye'de yeni dönemde ortaya çıkan kentsel bölgelerde rekabetle sosyal bütünleşmeyi uzlaştıran çok katmanlı yönetişim modellerinin geliştirilmesi

Download
2008
Eraydın, Ayda
Türel, Ali
Uzun, Cemile Nil
Köroğlu, Bilge Armatlı
Ataöv Demirkan, Anlı
Öztürk, Hilal Erkuş
Citation Formats
A. Eraydın, A. Türel, C. N. Uzun, B. A. Köroğlu, A. Ataöv Demirkan, and H. E. Öztürk, “Kentsel bölgeler için yeni örgütlenme modelleri ve gelişme stratejileri: Türkiye’de yeni dönemde ortaya çıkan kentsel bölgelerde rekabetle sosyal bütünleşmeyi uzlaştıran çok katmanlı yönetişim modellerinin geliştirilmesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVNE1qST0.