İnce Film Silisyum Güneş Hücrelerinde Işık Yönetimi

2017-04-21
Günümüz fotovoltaikteknolojisinde kullanılan yüksek verimliliğe sahip tek kristal silisyum (k-Si) güneş hücrelerinin kalınlığı yaklaşık 180 mikrondur ve Si pulunun maliyeti güneş modülün toplam maliyetinin yaklaşık olarak üçte birine tekabül etmektedir. Gelecekte Si pul kesme teknolojisi kullanılarak 120 mikron kalınlığında Si pullarının üretileceğini öngörülmektedir. Ancak Si kalınlığındaki bu sınırlı azalmanın maliyet/verimlilik oranına etkisi de çok sınırlı kalacaktır. İnce film (~10-40 mikron) k-Si pullarından üretilen yüksek verimlilikteki güneş hücreleri Si hücre maliyetini azaltılabilir. Tek kristal ince film Si güneş hücrelerinin üretilebilmesi için üç temel zorluk vardır. Bunlar silisyumun kütükten sıyrılması, güneş hücresinin üretim değişkenlerinin ince film Si güneş hücreleri için optimizasyonu, ve ince film Si güneş hücreleri için uygun ışık kapanı yapılarının geliştirilmesidir.Silisyum dolaylı bant yapısını nedeniyle zayıf bir ışık soğurucudur. 20 m kalınlığındaki bir silisyumun 800 nm ve üzerindeki dalga boylarındaki fotonları verimli bir şekilde soğurması için ışık kapanına ihtiyacı vardır. Günümüz teknolojisi kalın Si güneş hücrelerinde ışığın Si içerisinde soğurmasını artırmak için yüzeyde boyutları 3-10 m mertebesinde olan rastgele piramitler oluşturulur. Ancak bu yapılar ince Si güneş hücreleri için çok büyük olduklarından uygun değildirler. Bu sunumda, ince film k-Si güneş hücreleri için geliştirdiğimiz ışık kapanı yapılarından örnekler sunulacaktır. Kalınlıkları 8 –30 mikron ve verimleri 9,6 –15,7 % arasında değişen farklı ışık kapanı yapılarına sahip k-Si güneş hücrelerinin performansları tartışılacaktır. Bu sonuçlar uygun ışık kapanı kullanılan ince film kristal silisyumun esnek, hafif ve verimli güneş hücre üretimi için uygun bir malzeme olduğunu göstermektedir.
YOĞUN MADDE FİZİĞİ TOPLANTISI, 21NİSAN 2017

Suggestions

İnce film kristal silisyum heteroeklem üretimi
Bek, Alpan; Idikut, Firat; Birant, Gizem(2017-12-31)
Amorf silisyum (a-Si) n-tipi katkılı ince filmlerin plazma yardımlı kimyasal buhar biriktirme (PECVD) ve elektron demet buharlaştırma (e-beam) yöntemleri kullanılarak p tipi kristal Si (c-Si) üzerine kaplanmasıyla heteroeklem üretilebilmektedir. Bu üretim metodu GÜNAM laboratuvarında çalışılmakta ve optimizasyonu hali hazırda yapılmaktadır. Bu projede ise amacımız p tipi c-Si üzerine PECVD ya da e-beam ile kaplanan n-tipi a-Si filme yüksek yoğunlukta ışık atımları göndererek soğurma sağlamak, böylece amorf ...
İnce Film-Katı Oksit Yakıt Pillerinde Performans Optimizasyonu
Öztürk, Tayfur; Livan, Pelin(2017-12-31)
Katı oksit yakıt pilleri sahip oldukları yüksek enerji verimliliği, alternatifli yakıt seçenekleri ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklerinden dolayı yeni nesil enerji cihazlarının geliştirilmesi alanında son derece dikkat çeken enerji dönüşüm düzenekleridir. Oksit malzemelerde difüzyon mekanizmasını aktive etmek için gerekli olan yüksek sıcaklıklar, katı oksit yakıt pillerinin hem üretim hem de kullanım aşamalarında düşük güvenlik, yüksek maliyet ve kısa çalışma ömrü gibi çeşitli zorlukları beraberinde...
İnce Film Silisyum Güneş Gözelerinin Tasarımı ve Kimyasal Aşındırma İle Elde Edilmiş Silisyum Pulları Üzerine Üretilmesi
Yerci, Selçuk(2015-12-31)
Silisyum (Si) güneş gözeleri fotovoltaik endüstrisinin yüzde doksanından fazlasına hâkimdir. Silisyumun bu başarısının arkasında yüksek kaliteye sahip silisyum tek kristalinin uygun maliyetle üretilebilmesi, silisyumun ideale yakın bant aralığının olması ve Si p-n ekleminin kolaylıkla üretilebilmesidir. Bunların yanı sıra silisyumun ışık soğurma katsayısının küçük olması ve dolayısıyla Si güneş gözelerinin göreceli olarak kalın olması ise silisyumun en önemli zaafıdır. Kullanılan kalın malzeme (~200 um), Si...
İki Yüzlü Güneş Hücresi Tasarımı Ve Üretimi.
Özenbaş, Ahmet Macit(2011-12-31)
Bu çalışmada ele alınacak konu güneş hücresi teknolojisinde yeni bir boyut olan boya ile duyarlı hale getirilmiş metal oksit bazlı güneş hücrelerinin p-n yarı iletkenlerin çakışma aralıklarını nano boyutta boya ile duyarlı hale getirilmiş nano örgülü iki yüzlü çalışabilir güneş hücresi üretmektir. Boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücreleri (Dye sensitized solar cells – DSSC) TiO2, ZnO ve SnO2 gibi nanokristal yapılı inorganik oksit bazlı malzemelerdir. Bu tip hücreler foto-duyarlı bir anot ( boya abs...
Incommensurate faz içeren ferroelektrik kristallerde bellek etkisinin incelenmesi
Özdemir, Selahattin; Bucurgat, Mahmut(1999)
Bu proje ile incommensurate (IC) yapı içeren ferroelektrik kristallerden TlIn$S_2$ kullanılarak yapılan bir seri deney sayesinde bu çeşit kristallerde görülen ısıl bellek ılayının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak pyroelektrik akım, karanlık akım, fotoiletkenlik ve ısıl uyarılmış akım ölçümleri gerçekleştirilmiş ayrıca pyroelektrik akım yöntemi kullanılarak TlIn$S_2$ kristalinin sıcaklığa bağlı spontan polarizasyonu geniş bir sıcaklık aralığında (80-300K) ölçülmüştür. TlIn$S_2$ kri...
Citation Formats
S. Yerci, “İnce Film Silisyum Güneş Hücrelerinde Işık Yönetimi,” presented at the YOĞUN MADDE FİZİĞİ TOPLANTISI, 21NİSAN 2017, İzmir, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86318.