Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması

Download
1997
Akkaya, S. Mahinur
Yalın, Sibel Akın
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.

Suggestions

Mikroküre formunda polimerik ilaç taşıyıcı
Aydın, Özlem; Korkusuz, Petek; Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Korkusuz, Feza (Turkish Patent and Trademark Office, 2012-1-5)
Polikaprolakton mikroküreler içerisine Doksisiklin ve kondroitin sülfat hapsedilmesi ile geliştirilmiş bu formülasyon 1) matriks metalloproteinaz enzimlerini engelleyici etkisi olan Doksisiklinin (D) ve kıkırdak onarımında rejeneratif etkisi olan kondroitin sülfat (CS) molekülünün bidikte mikrokürelere hapsedilmiş olması 2) doksisiklin şalımının kontrollü ve uzun süreçte olması (3 ayda %37 ilaç salımı), 3) ilaç hapsetme verimliliğinin %30 olması 4) eklem içi uygulamaları için istenilen boyutlarda, enjekte e...
Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi
Öğücü, Gölge; Alatan, Lale; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2002)
Sonlu yer düzlemi ve dielektrik katman üzerindeki mikroşerit yama antenin elektromanyetik modellenmesi yapılmış, bu tür sonlu yapıların analizi için MoM formülasyonu ve bu formülasyona dayalı bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım kullanılarak elde edilen sonuçlar ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılarak geliştirilen formülasyonun doğruluğu gösterilmiştir. Ayrıca, geliştirilen yöntem kullanılarak, sonlu yer düzlemi ve dielektrik katmanın anten parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Antenin ışı...
MikroRNA-Transkripsiyon Faktörü Düzenleyici Ağlarının Gen İfade Verisinden Olasılıksal Tema Modelleri Kullanılarak Tanımlanması
Acar, Aybar Can; Tercan, Bahar; Oğuz, Gökçe(2015-12-31)
Gen ifadesinde transkripsyion faktörlerinin pozitif ve mikroRNA'ların negatif etkisinin koordinasyonu ile belli hücre aktivitelerinin düzenlenlenişi son zamanlarda araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu konuya ilgi artmıştır. Bu düzenleyici yapıların, özellikle kanser, gelişim, hücre yaşlanması gibi konularda ciddi etkileri olduğu yönündeki bulgular artmıştır.Bu projenin amacı mikroRNA-transkripsyon faktörü düzenleyici ağlarının (regulatory network) ve bunların olası fonksiyonlarının endekslenip saklanacağ...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan gravimetrik sensör aygıtı
Külah, Haluk (Türk Patent Enstitüsü, 2012-6-7)
Mikroelektromekanik sistem (MEMS) teknolojisi ile üretilmiş, mikroakışkan-kanal içine gömülebilir, yatay eksende salınan, yüzeyine tutunan kütle değişimini ölçerek biyolojik hücre ve analitleri algılayan bir kütle sensör aygıtı dört ana gruptan oluşmaktadır: kanal tabanına yerieştirilebilen bir rezonatör, rezonatörü biyo-aktifleştiren bileşenler, mikro-akışkan kanal, ve mikroüretim teknikleri, ve bunun ana bileşenleri ataletsel kütle (1), ataletsel kütleye bağlı tarak yapılan (2), katlanmış yay kolları (3),...
Citation Formats
S. M. Akkaya and S. A. Yalın, “Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpJM016TT0.