Hide/Show Apps

Mikrosatelit DNA molekül belirleyicileri kullanılarak bitki genotiplerinin tanımlanması

Download
1997
Akkaya, S. Mahinur
Yalın, Sibel Akın
Bu çalışmada BTD (Basit Tekrar Dizilim) DNA belirleyicileri kullanılarak 16 durum buğdayı kültivarında genetik ilişki tanımlanmış ve bu belirleyiciler ortalama 0.46 değerinde heterozigosite göstermişlerdir. Ayrıca, buğdayda BTD belrleyicileri izole etmek amacıyla BTD belrleyicileri için zenginleştirilmiş genom DNA klonları oluşturulmuştur.