Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi

Download
2002
Sonlu yer düzlemi ve dielektrik katman üzerindeki mikroşerit yama antenin elektromanyetik modellenmesi yapılmış, bu tür sonlu yapıların analizi için MoM formülasyonu ve bu formülasyona dayalı bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım kullanılarak elde edilen sonuçlar ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılarak geliştirilen formülasyonun doğruluğu gösterilmiştir. Ayrıca, geliştirilen yöntem kullanılarak, sonlu yer düzlemi ve dielektrik katmanın anten parametrelerine olan etkileri incelenmiştir. Antenin ışıma örüntüleri tüm uzay için bulunmuştur.
Citation Formats
L. Alatan, H. Ö. Aydın Çivi, and G. Öğücü, “Mikroşerit antenlerde sonlu yer düzleminin ve dielektrik katmanının etkilerinin incelenmesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpFNU9RPT0.