Hide/Show Apps

Diş tedavisinde kullanılan organik geçirgenlik, bağlanma direnci, protein emilimi çalışmaları

Diş hekimliğinde restorasyon ve protez için kullanılan maddeler çok çeşitlidir ve amalgam, krom alaşımları, porselenler, sentetik organik polimerler gibi pek çok farklı yapıyı içerir. Bu araştırmada, diş hekimliği alanında kullanılan sentetik organik maddelerden bir kısmı model maddeler olarak seçilmiş ve bu maddelerde geçirgenlik, bağlanma direnci, suda şişme, tükürük ile ıslanabilme, zaman içinde mekanik değişim gibi bazı özellikleri incelenmiş ve birbiri ile kıyaslanmıştır. Birinci bölümde kavite astar maddesi olarak kullanılan altı sentetik organik madde seçilmiş, şişme ve ıslanabilme özellikleri incelenmiş ve kimyasal yapıları ile bu özellikler arasındaki ilişki araştırılmıştır. İkinci bölümde konvansiyonel sıcak bir protez kaide akriliği ile model olarak seçilen beş astar maddesi arasındaki bağlanma direnci, çekme ve kırma test nıetodları kullanılarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde değişik formülasyonlar ile hazırlanan yapay tükürüklerin akrilik protez kaide materyalini ıslatabilme özellikleri temas açısı ölçümleri ile incelenerek doğal tükürük ile karşılaştınlmıştır.