Almanyadaki üçüncü kuşak gençliğin kimlik halleri, dayanışma ve çatışmanın rolü

Download
2009
Tılıç, Helga Rıttersberger
Güllüpınar, Fuat

Suggestions

Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi
Altun, Arif; Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2018)
Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa sürelizorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarındaruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrasıpsikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler,teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucumeydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyl...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi
Çakır, Murat Perit(2018)
Sosyal etkilesim beynin gelisiminde ve bilissel süreçlerin sekillenmesinde temel bir rolesahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüsümlerini arastıran ve sonyıllarda öne çıkmaya baslayan bir arastırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilissel süreçlerinanlasılması için gerçeklestirilen beyin arastırmaları, görüntüleme teknolojilerin getirdigi kısıtlardolayısyla, insan beynini diger insanlarla gerçek zamanlı etkilesim sırasında izlemektense,simüle edilmis sosyal ortamların veya sosyal n...
Ulaşım Politikalarının Geniş Ekonomik Etkileri: Kent Ölçeğinde Bir Uygulama
Erol, Işıl; Voyvoda, Ebru; Yılmaz, Özhan(2019)
Bu çalışmanın amacı ulaşım politikalarının uzun vadeli etkilerinin sosyal, ekonomik ve coğrafifarklılıkları dikkate alacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla yenilikçi bir modelleme yaklaşımıgeliştirmektir. Bu yeni yaklaşım, farklı bireylerin/hanelerin arasındaki heterojenliği ve bubireylerin/hanelerin politikalar sonucu oluşan davranışsal değişimleri kavrayabilmek amacınıda içermektedir. Bu çerçevede, bu projede hanehalklarının farklı özelliklerine göre kurgulananbir ekonomik model (uygulanabilir genel den...
Türkiye'de vatandaşlık: Erdemler, algılama ve davranışlar
Kardam, Filiz; Cengiz, Kurtuluş; Demiray, Mehmet; Tol, Uğraş Ulaş; Shkrelli, Etrit; Küçükural, Önder; Zırh, Besim Can(2004)
Ceza infaz kurumu personelinde psikolojik semptomatoloji: iş stresi, psikolojik dayanıklılık, tükenmişlik, sosyal destek ve baş etme tarzları
Durak, Emre Şenol; Gençöz, Tülin; Durak, Mithat(2008)
Citation Formats
H. R. Tılıç and F. Güllüpınar, “Almanyadaki üçüncü kuşak gençliğin kimlik halleri, dayanışma ve çatışmanın rolü,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RZeE1EQT0.