Ceza infaz kurumu personelinde psikolojik semptomatoloji: iş stresi, psikolojik dayanıklılık, tükenmişlik, sosyal destek ve baş etme tarzları

Download
2008
Durak, Emre Şenol
Gençöz, Tülin
Durak, Mithat

Suggestions

ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri
Nalbantoğlu, H.ünal; Acar, Güneş M. Can; Kodalak, Metin C.(2007)
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızl...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Sinirsel İzdüşümlerinin Çok Kipli İncelemesi
Çakır, Murat Perit(2018)
Sosyal etkilesim beynin gelisiminde ve bilissel süreçlerin sekillenmesinde temel bir rolesahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüsümlerini arastıran ve sonyıllarda öne çıkmaya baslayan bir arastırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilissel süreçlerinanlasılması için gerçeklestirilen beyin arastırmaları, görüntüleme teknolojilerin getirdigi kısıtlardolayısyla, insan beynini diger insanlarla gerçek zamanlı etkilesim sırasında izlemektense,simüle edilmis sosyal ortamların veya sosyal n...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğu etkisi (list-length effect) çalışılan listeye eklenen öğelerin daha sonraki hatırlama üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Bu iki etki mevcut bellek modellerinin test edilmesi açısından bellek literatüründe önem kazanmıştır. Önerilen çalışma bu iki etkinin birbirileri ile olan etkile...
Citation Formats
E. Ş. Durak, T. Gençöz, and M. Durak, “Ceza infaz kurumu personelinde psikolojik semptomatoloji: iş stresi, psikolojik dayanıklılık, tükenmişlik, sosyal destek ve baş etme tarzları,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RjeE9EZz0.