Hide/Show Apps

Petrol üretimini arttırma yöntemlerinden "Yerinde yakma" tekniklerinin uygulanması amacıyla ülkemizde üretilen petrollerin SARA franksiyonlarının ısısal analizi