Petrol üretimini arttırma yöntemlerinden "Yerinde yakma" tekniklerinin uygulanması amacıyla ülkemizde üretilen petrollerin SARA franksiyonlarının ısısal analizi

Download
2014
Kök, Mustafa Verşan
Gül, Gizem Kıymet
Citation Formats
M. V. Kök and G. K. Gül, “Petrol üretimini arttırma yöntemlerinden “Yerinde yakma” tekniklerinin uygulanması amacıyla ülkemizde üretilen petrollerin SARA franksiyonlarının ısısal analizi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNE5qWTI.