Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi