Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi

Download
2013
Koç, Aybala
Dilek, Filiz Bengü

Suggestions

Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi
Güven, Engin; Bayramoğlu, Tuba Hande; Demirer, Göksel N (2001-11-07)
Use of Triton X - 114 aqueous two phase system for recovery of mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase
Beşel, Elif; Bakır, Ufuk; Department of Chemical Engineering (2003)
Mushroom (Agaricus bisporus) polyphenoloxidase (PPO) (EC 1.14.18.1) was isolated and purified using an aqueous two phase system composed of octyl phenol (ethyleneglycol) 7-8 ether (Triton X-114/TX-114). TX-114 is a non-ionic surfactant which thermoseparates in water and forms an aqueous two phase system with a surfactant-depleted top phase and a surfactant-enriched bottom phase. Critical micelle concentration (CMC) and cloud point of the surfactant are 0.17 mM and 22ðC respectively. The partitioning behavio...
Removal of triclosan from surface waters by ozonation: kinetics & removal mechanism/
Orhon, Kemal Berk; Yetiş, Ülkü; Dilek, Filiz Bengü; Department of Environmental Engineering (2014)
Triclosan (TCS) has recently attracted the attentions of the researchers from the fields of water treatment due to its existence in water environments as a result of widely usage in the world. This study was conducted to investigate the removal of TCS from Milli-Q and surface water by means of ozonation and to observe ozonation by-product formation. Effects of ozone dose, initial TCS concentration, water matrix and pH were also investigated to comprehend TCS removal by ozonation in different conditions and ...
Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi
Önde, Sertaç(2012-12-31)
Triticum ve Aegilops cinsleri Graminaea familyası içinde yer almakta olup bir çok özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. Özellikle morfolojik bakımdan birbirine benzerlik göstermesinden dolayı moleküler teknikler kullanılarak filogenetik olarak ayrılması buğday ıslahına yönelik bilimsel çalışmalara büyük destek sağlayacaktır Filogenetik çalışmalar için matK bölgesi PCR yardımıyla çoğaltılıcaktır. Ek olarak yukarıda anlatılan ayrımı desteklemesi açısından Azaltılmış Toplam Yansıma - Fourier Trans...
Trifenilamin, Benzoditiyofen ve Benzotriazole Türevleri İçeren Serbest Konjüge Polimerlerin Elektriksel ve Optik Özellikleri
Çetin, Aslı; Cevher, Şevki Can; İstanbulluoğlu, Çağla; Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Toppare, Levent Kamil; Çırpan, Ali (null; 2017-09-10)
Citation Formats
A. Koç and F. B. Dilek, “Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVeE1qSXk.